Nieuwsbericht Inspraak conceptnota minimabeleid

Gepubliceerd op: 10 maart 2020 15:50

In Leiderdorp willen we dat iedereen tot zijn recht komt en mee kan doen. Soms lukt dit (tijdelijk) niet. Bijvoorbeeld doordat inwoners financiƫle belemmeringen ervaren. Deze belemmeringen willen we met het minimabeleid zoveel mogelijk wegnemen.

Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp heeft op 12 maart 2020 de conceptnota Minimabeleid 2020 voor inspraak vrijgegeven. De termijn voor inspraak is vastgesteld op zes weken. Belanghebbenden kunnen tot en met 23 april 2020 reageren. De conceptnota ligt ter inzage in het gemeentehuis. Hieronder vindt u de conceptnota en andere documenten digitaal.

Concept nota minimabeleid ter inzage

Bijlage 1: Conclusies Armoedemonitor

Bijlage 2: Interviews met inwoners