Nieuwsbericht Inspraak conceptnota vrijwilligersbeleid

Gepubliceerd op: 07 december 2011 00:00

In de conceptnota worden de visie en doelstellingen van het vrijwilligersbeleid beschreven. Deze vloeien voort uit een onderzoek dat is gehouden onder Leiderdorpse vrijwilligersorganisaties. Het vrijwilligersbeleid is een nadere uitwerking van de Wmo- beleidsnota 2011-2015 “Samenleven in Leiderdorp”, die in december aan de raad wordt voorgelegd.

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties kunnen meedenken en reageren op de concept nota Vrijwilligersbeleid. Deze nota is verkrijgbaar bij de publieksbalie van het gemeentehuis en via www.leiderdorp.nl/nieuws bij dit nieuwsbericht.

U kunt uw schriftelijke reactie van tot 14 januari zenden aan: gemeente Leiderdorp t.a.v. college van B&W, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp of via info@leiderdorp.nl.