Nieuwsbericht Inspraak Kantorenstrategie Holland Rijnland

Gepubliceerd op: 25 januari 2012 00:00

Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland wil de kantorenmarkt gezond maken. Hiervoor is samen met gemeenten en marktpartijen een strategie opgesteld. De Kantorenstrategie Holland Rijnland geeft richting aan een drieledige opgave. Ten eerste planreductie, door vertragen of schrappen van plannen voor nieuwe kantoren. Ten tweede renovatie door bestaande kantoren op goede locaties te moderniseren en ten derde onttrekking door kansloos vastgoed te transformeren naar andere functies.

Voordat de Kantorenstrategie ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd, kunnen belanghebbenden tot 25 april hun zienswijze over de concept Kantorenstrategie Holland Rijnland schriftelijk kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, Postbus 558, 2300 AN in Leiden. De concept Kantorenstrategie Holland Rijnland ligt tot 25 april tijdens kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. U vindt de concept Kantorenstrategie ook op www.hollandrijnland.net/publicaties en ligt ter inzage in het kantoor van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden. 

Voor geïnteresseerden worden er in februari twee informatieavonden gehouden. Op 7 februari in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn en op 14 februari bij de Kamer van Koophandel in Leiden.  Verdere informatie hierover komt binnenkort beschikbaar op  www.hollandrijnland.net.  

 

Holland-Rijnland