Nieuwsbericht Inspraak Re-integratieverordening Participatiewet 2017

Gepubliceerd op: 21 maart 2017 16:15

Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp heeft op 16 maart 2017 de Re-integratieverordening Participatiewet 2017 voor inspraak vrijgegeven. De termijn voor inspraak is vastgesteld op zes weken.

Er komt een nieuwe verordening omdat de Participatiewet is gewijzigd en er in Holland Rijnland gezamenlijk afspraken zijn gemaakt over een eenduidige werkgeversbenadering waardoor het aanbod van re-integratie-instrumenten is geharmoniseerd.

De nota ligt ter inzage in het gemeentehuis en is ook digitaal in te zien.


Wilt u op de hoogte blijven van het gemeentenieuws? Neem dan een abonnement op onze nieuwsbrief. Dan mist u niets.