Nieuwsbericht Inspraak stappenplan sportnota 2013-2017

Gepubliceerd op: 18 december 2014 10:55

De gemeente heeft een stappenplan opgesteld waarin staat hoe zij van plan is uitvoering te geven aan het Leiderdorpse sportbeleid. Voordat de gemeente het stappenplan definitief maakt, nodigen wij u uit om mee te denken en te reageren op het concept stappenplan. Het stappenplan is ook verkrijgbaar bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

U kunt uw reactie tot 2 februari sturen aan: Gemeente Leiderdorp t.a.v. College van B&W, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp of info@leiderdorp.nl.