Nieuwsbericht Instellen eenrichtingsverkeer Van der Marckstraat

Gepubliceerd op: 06 april 2016 11:50

Op de Van der Marckstraat gaat de gemeente zes maanden een proef houden met eenrichtingsverkeer voor auto's vanuit de Vronkenlaan naar de Lijnbaan. Vanaf de Baanderij is het dan niet langer mogelijk om via de Van der Marckstraat naar de Vronkenlaan te rijden. Deze rijrichting is bepaald om de grootste hoeveelheid (doorgaand) verkeer tegen te houden. Op deze manier wordt de kruising van de Van der Marckstraat met de Vronkenlaan in de schoolzone ontlast en komt minder verkeer te rijden op de route via de Van Poelgeestlaan. De periode van zes maanden is nodig om een goede representatieve proef te houden.

Op de route Laan van Ouderzorg-Van Poelgeestlaan-Van der Marckstraat rijdt al jaren veel (sluip)verkeer. In het Integraal Verkeer- en Vervoersplan (IVVP) uit 2009 werden daarom maatregelen opgenomen om het verkeer op deze route te verminderen. In het Uitvoeringsprogramma IVVP uit 2012 is geld uitgetrokken om de Laan van Ouderzorg, Van Poelgeestlaan en een deel van de Vronkenlaan her in te richten. Deze maatregelen zijn in 2014 uitgevoerd, maar hebben niet het gewenste effect behaald. De hoeveelheid verkeer is nog steeds te groot. Dit verslechtert de leefbaarheid en zorgt voor verkeersonveilige situaties. Daarom gaan we nu maatregelen op de Van der Marckstraat treffen.

Kijk hier voor het verkeersbesluit.

Bewonersbrief met tekening