Nieuwsbericht Interview: wethouder Binnendijk over veelbesproken weidevogelmotie

Gepubliceerd op: 01 mei 2019 09:05

De afgelopen jaren laait de discussie over de bescherming van de weidevogels in de polders telkens weer op. We lezen veel verschillende mogelijke oorzaken van de afname van het aantal weidevogels: veranderingen in het landschap en klimaat, toename van recreatie of te vroeg maaien. Duidelijk is dat de weidevogels het zwaar hebben. Op 1 april brachten raadsleden dit onderwerp in als motie bij de raadsvergadering van Leiderdorp. Wethouder Daan Binnendijk heeft deze motie omarmd, en dat heeft geleid tot ongeloof bij de coöperatie van agrariërs. Wij vragen hem hoe het nu zit met deze motie en wat hij voor plannen heeft.


Daan Binnendijk (interview)
Wethouder Binnendijk, wat is er precies gebeurd rondom de motie?

Tijdens de raadsvergadering op 1 april dit jaar werd de motie 'bescherming weidevogels Boterhuispolder' ingediend. Deze motie heb ik direct enthousiast omarmd, omdat ik bescherming van deze vogels enorm belangrijk vind. Een motie over dit onderwerp was dan ook noodzakelijk om op korte termijn actie te ondernemen. Maar, ik had de motie beter moeten lezen en niet alleen moeten aanslaan op de titel en mijn actiepunten. In de eerste alinea stond namelijk dat "..grondeigenaren en pachters zich niet aan de Wet Natuurbeheer houden en er te vroeg gemaaid wordt". Met deze woorden hebben we grondeigenaren, pachters en boeren ten onrechte beschuldigd. Ik wil ze dan ook mijn oprechte excuses aanbieden. Juist de agrariërs spelen een belangrijke rol in de bescherming van de weidevogels en zij nemen deze zeer serieus. Ik snap dan ook volledig dat de agrariërs teleurgesteld zijn dat wij, met onvoldoende kennis over de kwestie, hebben ingestemd met de motie in deze vorm.

Waarom is er ieder jaar opnieuw discussie over de bescherming van de vogels in de polders?
Deze discussie speelt eigenlijk al jaren en bereikt zijn hoogtepunt in het voorjaar. Inwoners, liefhebbers en instanties maken zich druk om de broedende vogels in de polders. En terecht, want hun aantallen nemen nog altijd af. Verschillende maatregelen om de vogels te beschermen, zoals later maaien en een tijdelijk verbod op recreatie in een deel van het gebied, zijn al getroffen. Alleen wanneer wij zien dat bepaalde velden al zijn gemaaid, terwijl recreanten het gebied niet in mogen, denken we al snel dat agrariërs lak hebben aan de regelgeving. Maar niet ieder veld is geschikt voor weidevogels, daarom worden sommige velden eerder gemaaid dan anderen. De discussie ontstaat vanuit onduidelijkheid en onwetendheid. Het is onze opdracht om een duidelijk beleid omtrent het beschermen van de weidevogels te voeren en te handhaven.

Wat gaat de gemeente de komende tijd doen om een duidelijk beleid voor de polders te voeren?
Allereerst moeten we goed kijken naar wat we zelf al doen en wat ons huidige beleid is. Want als we echt zo begaan zijn met het lot van de weidevogel, en dat zijn wij als gemeente, moeten we serieus naar dit probleem kijken. Ik heb natuurlijk geen goede start gemaakt zo, maar wil graag samen met betrokkenen naar de toekomst kijken. Om te beginnen wil ik heel graag met de betrokken agrariërs om tafel. Zo kunnen we samen kijken naar eerdere afspraken die gemaakt zijn, deze aanscherpen waar nodig, en een actieplan opstellen. Een aantal betrokkenen heb ik al gesproken, maar een officiële uitnodiging voor de agrariërs volgt op korte termijn. Daarna gaan we natuurlijk ook in gesprek met overige betrokkenen.

Tot slot zien we dat veel inwoners van Leiderdorp zich zorgen maken. Hoe kunnen zij de weidevogels beter beschermen?
We zien dat Leiderdorp enorm begaan is met het lot van de weidevogels, maar toch zien we dat Leiderdorpers toch nog af en toe hun hond uit laten of fietsen in het gebied wanneer dit niet mag. Dus hierbij nogmaals de oproep om echt met respect om te gaan met het gebied en de maatregelen die we treffen om het te beschermen. De bescherming van de weidevogels willen en moeten we samen doen, zonder met de vinger naar elkaar te wijzen.