Nieuwsbericht Introductie over: de grutto!

Gepubliceerd op: 16 februari 2021 14:50

We hebben net een periode van kou achter de rug. Misschien niet de meest ideale omgeving voor een grutto, denkt u misschien. Toch komen de grutto's langzaam maar zeker in deze maand weer richting Nederland vliegen. Maar waar is de grutto geweest? En waarom is het belangrijk om deze vogel te beschermen? Om deze vragen te beantwoorden geven wij een korte introductie over: de grutto!

De grutto
De grutto is een grote, slanke vogel met pootjes die lijken op stelten. Daarom wordt de grutto ook wel een steltloper genoemd. De grutto heeft (in de zomer) een oranje tot roodbruine hals en borst, en een witte buik met donkere banden. De snavel van de vogel is lang en recht. Uit deze snavel komt vaak een herkenbaar geluid: ''Gruttooooo, gruttooooo''. Als u de vogel niet kunt zien in de weilanden, herkent u hem waarschijnlijk wel aan het geluid!

De grutto is een trekvogel. Dat betekent dat hij overwintert in een land waar het in de winter heerlijk warm is, zoals West-Afrika of Zuidwest Europa. In februari start de grutto weer aan de tocht terug naar Nederland om eieren te leggen en nestjes uit te broeden. Een grappig weetje, wist u dat de grutto bijna altijd terugkeert naar de plek waar hij voor het eerst gebroed heeft?

De grutto weer in Nederland
De grutto leeft in een gebied met ondiepe plassen en weilanden. Het liefste leven zij in vochtige, kruidenrijke graslanden, met een rijk bodemleven met veel insecten en voedsel voor de grutto's. Als de grutto's een plekje gevonden hebben, nemen zij de tijd om uit te rusten en bij te 'kletsen' met andere vogels. Als de grutto's zijn aangesterkt, zoeken de mannetjes en de vrouwtjes elkaar op om te paren. Na de paring zoekt het stel een rustig plekje op een droge grond. Hier worden de eieren uitgebroed.

Grutto's in gevaar
Meer dan de helft van alle grutto's wereldwijd broedt de eieren uit in Nederland. Maar het gaat niet goed met de grutto, de koning van de weidevogels. En dat komt door het verlies van geschikt leefgebied voor de grutto's. Grutto's houden van vochtige, kruidenrijke graslanden. In deze omgeving is er genoeg voedsel te vinden, en hebben de kuikens voldoende ruimte om zich te verstoppen voor de roofvogels. Maar juist die graslanden zijn er de laatste jaren steeds minder te vinden in Nederland. En dat is te zien aan het aantal weidevogels, elk jaar krimpt de populatie met zo'n 5%.

Weidevogelconvenant
Om de grutto's en andere weidevogels te beschermen, werd in 2020 het weidevogelconvenant ondertekend door de wethouder van Leiderdorp, de agrarische natuurvereniging VAN Ade, coƶperatie De Groene Klaver en het groenoverleg Leiderdorp. Het convenant heeft tot doel dat alle ondertekenende partijen zich binnen hun eigen mogelijkheden actief inzetten voor het behoud van de weidevogels in de Boterhuispolder.

Logo week van de weidevogel

In de praktijk betekent het convenant dat de Boterhuispolder is gesloten van 15 maart tot 15 juni. Ook wordt de polder niet (of onder strenge voorwaarden) gemaaid voor 15 juni. Zo krijgen de weidevogels de rust om hun eieren uit te broeden en hun kuikens met succes groot te brengen. Verstoringen, vaak onbedoeld en ongemerkt, leiden tot verspilling van energie die de vogels hard nodig hebben voor het broeden. Voor sommige soorten is rust zelfs voorwaarde voor broedsucces.

Bronnen
Natuurmonumenten
Vogelbescherming

Grutto