Nieuwsbericht Inventarisatie bomen dunning Bloemerd

Gepubliceerd op: 06 juli 2011 00:00

gelderse roos
In park de Bloemerd vindt momenteel een inventarisatie plaats van bomen die gekapt moeten worden. Dit maakt deel uit van het groot onderhoud van de Bloemerd, waarin in verschillende fasen dunningen plaatsvinden. Het groot onderhoud is noodzakelijk zodat struik- en kruidlagen weer de ruimte krijgen om goed te kunnen ontwikkelen. Zo wordt ervoor gezorgd dat er variatie blijft in flora en fauna.

Eind augustus is de inventarisatie gereed. Op basis hiervan wordt een kapvergunning aangevraagd. De daadwerkelijke uitdunning vindt eind 2011/begin 2012 plaats.

Voor meer informatie over het groot onderhoud in de Bloemerd kijk op www.leiderdorp.nl/bloemerd

Foto-onderschrift: De Gelderse Roos. Uitdunning is noodzakelijk voor natuurontwikkeling in Leiderdorp.

Foto: André Biemans