Nieuwsbericht Invloed uitoefenen op de besluiten van de raad

Gepubliceerd op: 20 september 2012 00:00

Hoe kunt u als inwoner van Leiderdorp het beste invloed uitoefenen op de besluiten van de raad? Het is belangrijk zo vroeg mogelijk in het proces uw stem te laten horen.

Alle mogelijkheden op een rijtje:

Digitaal inspreken
Zodra de agenda’s voor commissies en raad zijn gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem (www.raadleiderdorp.nl) kunt u in het ‘wolkje’ achter elk agendapunt in 350 tekens uw mening kwijt.

Schriftelijk inspreken
Als het niet lukt uw mening in 350 tekens op te schrijven kunt u een schriftelijke reactie mailen aan griffie@leiderdorp.nl of sturen aan Griffie gemeente Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. De griffie plaatst uw reactie dan in het raadsinformatiesysteem bij het agendapunt. Iedereen kan dan kennis nemen van uw mening.

Fractiespreekuur
De fracties van de politieke partijen vergaderen donderdags voorafgaand aan elke vergadering van commissie en raad. Als u alle fracties wilt spreken kunt u daarvoor een afspraak maken via griffie@leiderdorp.nl of (071) 54 54 826. U krijgt dan voorafgaand aan de fractievergaderingen een half uur de tijd om met vertegenwoordigers van elke fractie gezamenlijk van gedachten te wisselen.

Als u met een afzonderlijke fractie wilt spreken kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter van de betreffende partij. De telefoonnummers vindt u op www.raadleiderdorp.nl/Medewerkers of op de website van de politieke partij.

Inspreken in de commissievergadering
Als u bij een onderwerp op de commissie-agenda wilt inspreken moet u dat op de vergaderdag ’s middags voor 12.00 uur melden bij de griffie. Voorafgaand aan het agendapunt krijgt u vijf minuten de tijd om uw standpunt naar voren te brengen. Als de commissie het punt heeft besproken krijgt u nog 1 minuut de tijd om een reactie te geven.

Inspreken in de raadsvergadering
In de raadsvergadering kunt u inspreken bij een agendapunt of over een willekeurig onderwerp. U krijgt drie minuten de tijd om uw standpunt naar voren te brengen. U moet zich op de vergaderdag voor 12.00 uur aanmelden via griffie@leiderdorp.nl of (071) 54 54 826.