Nieuwsbericht Inwerkingtreding bestemmingsplan W4

Gepubliceerd op: 22 mei 2013 00:00

Inwerkingtreding bestemmingsplan W4

Op 2 mei 2013 is bestemmingsplan W4 in werking getreden. Het bestemmingsplan W4 is daarmee het geldende bestemmingsplan. De voorheen geldende bestemmingsplannen binnen het plangebied komen te vervallen. Het plangebied betreft (een gedeelte van) de wijken: Kerkwijk, Elisabethhof en Kalkhaven, waarbij het gebied wordt begrensd door de Persant Snoepweg, de Dwarswatering, de Does en de Mauritssingel, Ericalaan, Acacialaan.

Het bestemmingsplan is op 4 februari 2013 door de gemeenteraad vastgesteld en heeft 6 weken ter inzage gelegen zodat belanghebbenden een beroep konden indienen. Er is wel beroep ingesteld tegen bestemmingsplan W4. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan, tenzij tevens een voorlopige voorziening wordt aangevraagd. Aangezien geen voorlopige voorziening is aangevraagd is het bestemmingsplan W4 na het verstrijken van de beroepstermijn in werking getreden.

Waar vind ik het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan W4 en het raadsbesluit zijn in zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0547.BPw4-VG01). Tevens is een pdf-versie te vinden op de gemeentelijke website http://ro-online.leiderdorp.org/2008/NL.IMRO.0547.BPw4-VG01

Informatie
Het bestemming plan kunt u ook raadplegen in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Voor informatie over het bestemmingsplan en vergunningaanvragen kunt u terecht bij de afdeling gemeentewinkel, telefoonnummer (071) 54 58 500 of per email info@leiderdorp.nl.