Nieuwsbericht Inwonersenquête 2017

Gepubliceerd op: 19 april 2017 11:20

De gemeente Leiderdorp is benieuwd naar de mening van haar inwoners. Daarom is een enquête uitgezet. Het onderzoek gaat over uiteenlopende thema's zoals uw betrokkenheid bij de buurt, uw bekendheid met voorzieningen, over duurzaamheid en vervoermiddelen en dergelijke.

De gemeente Leiderdorp heeft mensen actief uitgenodigd voor deelname aan de Leiderdorpse enquête. Wie tot de steekproef (getrokken uit het bevolkingsregister van Leiderdorp) behoort, heeft een uitnodigingsbrief met de vragenlijst ontvangen. Meedoen kan op drie manieren: via internet, via de papieren vragenlijst of telefonisch.

Uw mening telt!
De resultaten van de enquête worden gebruikt om beleid aan te passen of te intensiveren. Hoe meer deelnemers aan het onderzoek, hoe betrouwbaarder de resultaten zijn en hoe beter het beleid daarop kan worden afgestemd.
Wie meer wil weten kan contact opnemen met Inge van Vliet, ivanvliet@leiderdorp.nl of (071) 54 59 902.