Nieuwsbericht Is de boot op de foto uw boot?

Gepubliceerd op: 19 januari 2011 00:00

boot DwarswateringIn 2010 is de nieuwe Algemene  Plaatselijke Verordening van kracht gegaan. Daarin is opgenomen dat er gedurende het winterseizoen (november t/m maart) geen ligplaatsen mogen worden ingenomen in de Dwarswatering. Momenteel liggen er nog 3 vaartuigen in de Dwarswatering. Eigenaren van deze boten worden dringend verzocht deze weg te halen.

Het college van burgemeester en wethouders kan overgaan tot het verwijderen van deze vaartuigen, alle daarbij komende kosten kunnen op de eigenaar worden verhaald. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling handhaving & toezicht. tel: (071) 54 58 500.