Nieuwsbericht Jaar van de vlinder

Gepubliceerd op: 29 juni 2011 00:00

De kleine vos
Leiderdorp viert in 2011 het Jaar van de Vlinder. Tijdens het vlinderseizoen, van april tot oktober, worden activiteiten georganiseerd die allemaal in het teken staan van de vlinder. In Gemeente aan Huis laten we u kennis maken met enkele van die vaak prachtig gekleurde beestjes. Deze week: de kleine vos (Aglais urticae).

 De kleine vos (Aglais urticae)

 Kenmerken
Voorvleugellengte: 22-25 mm. De bovenkant van de voorvleugel is roodbruin met een rij blauwe maanvlekken langs de achterrand. De voorrand van de voorvleugel is afgezet met enkele afwisselende zwarte en lichte vlekken en in het middenveld bevinden zich drie zwarte vlekken.

Voorkomen
Een zeer algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt.

Habitat
Allerlei plaatsen waar voldoende nectar te vinden is zoals tuinen, parken, bosranden, ruigten, dijken en bermen.

Waardplanten
Grote brandnetel.

Vliegtijd en gedrag
Februari-oktober in twee overlappende generaties. De vlinders voeden zich met nectar van verschillende soorten planten. Het mannetje houdt vanaf het middaguur een territorium bezet. De vlinders vertonen veel zwerfgedrag.

Levenscyclus
Rups: begin mei-eind september. Jonge rupsen leven in spinselnesten op de waardplant; deze spinselnesten zijn vaak gemakkelijk te vinden. Volwassen rupsen leven solitair en foerageren onbeschut. De eieren worden in groepen afgezet op onderkant van de bladeren van de waardplant. De soort overwintert als vlinder op vochtige en koele plaatsen in bomen en gebouwen.
(Bron: www.vlindernet.nl)

Vlindertentoonstelling in het MEC
In het Milieu Educatief Centrum (MEC) is een vlindertentoonstelling te zien. Het gaat met name om vlinders die in Leiderdorp regelmatig worden waargenomen. De tentoonstelling duurt tot 30 juni en is elke woensdag in het MEC te bezichtigen van 13.30 – 17.00 uur en iedere zondag van 15.00 – 17.00 uur.