Nieuwsbericht Jaar van de vlinder

Gepubliceerd op: 20 april 2011 00:00

vlinder landkaartjeLeiderdorp viert in 2011 het Jaar van de Vlinder. Tijdens het vlinderseizoen, van april tot oktober, worden activiteiten georganiseerd die allemaal in het teken staan van de vlinder. In de komende weken laten we u in Gemeente aan Huis kennis maken met enkele van die vaak prachtig gekleurde beestjes. Deze week: het Landkaartje (Araschnia levana).

Landkaartje  (Araschnia levana)
Het landkaartje heeft een voorjaarsvorm en een zomervorm die uiterlijk veel van elkaar verschillen.

Kenmerken
Voorvleugellengte: voorjaarsgeneratie 16-18 mm, zomergeneratie 17-21 mm. Vlinders van de voorjaarsgeneratie en de zomergeneratie verschillen sterk van elkaar, maar de onderkant van de vleugels vertoont altijd een karakteristiek landkaartpatroon. Bij vlinders van de voorjaarsgeneratie is de bovenkant van de vleugels oranjebruin met een zwart vlekkenpatroon, waardoor de vlinder enigszins doet denken aan een parelmoervlinder. De vlinders van de zomergeneratie hebben zwarte bovenvleugels met langs de achterrand een oranjerode gevlekte band en over het midden van de vleugel een witte band.

Voorkomen
Een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt. In de tweede helft van de twintigste eeuw heeft deze soort zich vanuit het oosten en zuiden over het hele land uitgebreid, tot op de Waddeneilanden toe.

Habitat
Ruigten en graslanden in de buurt van vochtige bossen, heggen en houtwallen, open plekken in het bos en bosranden; ook tuinen en parken.

Waardplanten
Grote brandnetel.

Vliegtijd en gedrag
Half april-eind juni en begin juli-half september in twee generaties. De vlinders zoeken vooral 's morgens en laat in de middag naar nectar. De mannetjes verdedigen een territorium of maken patrouillevluchten langs een bosrand; in de middag scholen de mannetjes vaak samen bij een opvallende struik.

Levenscyclus
Rups: eind mei-begin juli en begin augustus-half september. Jonge rupsen leven in grote groepen bijeen in rupsennesten, volwassen rupsen leven solitair. De soort overwintert als pop, hangend aan een stengel in de kruidlaag. Eiafzetting vindt plaats in de vorm van korte kettinkjes (tot 10 eitjes per streng) onder brandnetelbladeren (Bron: www.vlindernet.nl).

Vlindertentoonstelling in het MEC
In het Milieu Educatief Centrum (MEC) is een vlindertentoonstelling te zien. Het gaat met name om vlinders die in Leiderdorp regelmatig worden waargenomen. De tentoonstelling duurt tot 30 juni en is elke woensdag in het MEC te bezichtigen van 13.30 – 17.00 uur en iedere zondag van 15.00 – 17.00 uur.

Foto Landkaartje: André Biemans