Nieuwsbericht Jaar van de vlinder

Gepubliceerd op: 27 april 2011 00:00

Distelvlinder

Leiderdorp viert in 2011 het Jaar van de Vlinder. Tijdens het vlinderseizoen, van april tot oktober, worden activiteiten georganiseerd die allemaal in het teken staan van de vlinder. In de komende weken laten we u in Gemeente aan Huis kennis maken met enkele van die vaak prachtig gekleurde beestjes. Deze week: de distelvlinder (Vanessa cardui)

 Distelvlinder (Vanessa cardui)

Het aantal distelvlinders dat vanuit Zuid-Europa en Afrika naar Nederland komt, kan van jaar tot jaar sterk verschillen.

 Kenmerken

Voorvleugellengte: 26-30 mm. Een vrij grote oranje vlinder die van de parelmoervlinders onderscheiden kan worden door de grote zwarte driehoekige vlek in de vleugelpunt van de voorvleugel.

 Voorkomen

Een zeer algemene trekvlinder die verspreid over het hele land wordt gezien; de aantallen wisselen per jaar aanzienlijk. Een invasie distelvlinders valt vaak samen met het binnenkomen van Sahara-zand in ons land.

 Habitat

Open gebieden met een mozaïek van kale grond, lage begroeiing en hogere ruigten van bijvoorbeeld akkerdistels. Zulke vegetaties zijn te vinden op dijken, braakliggende terreinen, extensief beweide graslanden en akkerranden.

 Waardplanten

Vooral akkerdistel, gewone klit en grote brandnetel.

 Vliegtijd en gedrag

Deze trekvlinder kan in Nederland tussen april en oktober worden waargenomen. Vanuit Zuid-Europa trekken de vlinders ieder jaar richting het noorden; ze brengen hier in de zomer een nieuwe generatie voort. In het najaar trekt een gedeelte van de vlinders weer terug naar het zuiden, de rest sterft hier. De vlinders worden veel op nectarplanten aangetroffen, maar niet op rottend fruit.

Levenscyclus

Rups: mei-oktober; de meeste rupsen sterven hier in de late herfst. De soort overwintert in Zuid-Europa als vlinder of als actieve rups; in Nederland kan de distelvlinder niet overwinteren. (Bron: www.vlindernet.nl)

 Vlindertentoonstelling in het MEC

 In het Milieu Educatief Centrum (MEC) is een vlindertentoonstelling te zien. Het gaat met name om vlinders die in Leiderdorp regelmatig worden waargenomen. De tentoonstelling duurt tot 30 juni en is elke woensdag in het MEC te bezichtigen van 13.30 – 17.00 uur en iedere zondag van 15.00 – 17.00 uur.