Nieuwsbericht Jaar van de vlinder

Gepubliceerd op: 08 juni 2011 00:00

Boomblauwtje
Boomblauwtje
(Celastrina argiolus)
Op ooghoogte fladderend langs klimop of hulst in de tuin is het boomblauwtje met geen andere soort te verwarren.

Kenmerken
Voorvleugellengte: circa 14 mm. De bovenkant van de vleugels is bij het mannetje waterig lichtblauw met smalle zwarte randen en bij het vrouwtje lichtblauw met brede tot zeer brede zwarte randen. De onderkant van de vleugels is zilvergrijs met kleine zwarte stippen. De achtervleugel heeft geen oogvlekken en geen staartje.

Voorkomen
Een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt.

Habitat
Het boomblauwtje leeft bij allerlei struwelen in bossen, tuinen, parken en het agrarisch gebied. Een struweel is een uit struiken bestaande begroeiing, soms gelegen aan de rand van een bos. De hoogste dichtheid aan vlinders wordt gevonden bij struwelen in vochtige heidevelden.

Waardplanten
Sporkehout, wegedoorn, klimop, grote kattenstaart, struikhei, hulst en vlinderstruik.

Vliegtijd en gedrag
Eind maart-begin juni en half juni-begin oktober in twee of drie, elkaar overlappende generaties. De vlinders voeden zich met honingdauw, sap van bloedende bomen en nectar; soms worden ze drinkend bij plassen gezien. De vlinders vliegen meestal vrij hoog in de toppen van bomen en struiken.

Levenscyclus
Rups: half mei-eind juni en begin augustus-eind september. Jonge rupsen eten van de bloemknoppen of de vruchten van de waardplant, grotere rupsen eten soms ook van de bladeren. De verpopping vindt plaats in de strooisellaag of in een schorsspleet; de soort overwintert als pop. De eieren worden één voor één afgezet op de bovenste takken van de waardplant.
(Bron: www.vlindernet.nl)

Vlindertentoonstelling in het MEC
In het Milieu Educatief Centrum (MEC) is een vlindertentoonstelling te zien. Het gaat met name om vlinders die in Leiderdorp regelmatig worden waargenomen. De tentoonstelling duurt tot 30 juni en is elke woensdag in het MEC te bezichtigen van 13.30 – 17.00 uur en iedere zondag van 15.00 – 17.00 uur.