Nieuwsbericht Jaarwisseling in Leiderdorp rustig verlopen

Gepubliceerd op: 05 januari 2011 00:00

De jaarwisseling in Leiderdorp is relatief rustig verlopen. Wel zijn enkele objecten vernield. Een dag voor de jaarwisseling, 30 december, zijn twee bovengrondse papiercontainers aan de Heinsiuslaan/Vossiuslaan in brand gestoken. Op de Heinsiuslaan zijn op dezelfde dag twee bushokjes vernield. Het opruimen hiervan heeft € 300, -- gekost.

Op 31 december en in de nacht van Oud&Nieuw is het volgende vernield:

 2 bushokjes (Hubrechtplein en Engelendaal)                                  opruimkosten    €   120,--
1 ondergrondse papiercontainer in brand gestoken                        regelkosten        €     90,--
4 armaturen vernield op de Hofvijverbrug                                           schade                € 1150,--
1 lichtmastdeksel + aansluitkastje vernield naast Hofvijverbrug   schade                €    120,--
verkeerslichtarmatuur opengebroken nabij Heinsiuslaan              schade                €     40,--

In bovenstaand overzicht zijn nog niet de verkeersborden en/of prullenbakken meegenomen die zijn vernield en dus is de totale schade nog niet bekend.

Politie positief
Ook de politie is positief over het verloop van de jaarwisseling in Leiderdorp. Alles verliep rustig op enkele incidenten na. Zo hadden bewoners van de Doeslaan en de Buitendijklaan te maken met vuurwerkoverlast en aan de Heinsiuslaan sneuvelde een autoruit door vuurwerk. In de Klimopzoom stond een schutting in brand en op basisschool De Hobbit werden twee ruiten vernield door vuurwerk.

Bij zeven personen werd een miniproces verbaal opgemaakt omdat ze geen ID-kaart op zak hadden na melding van vuurwerkoverlast of op grond van baldadigheid nadat ze een poging hadden ondernomen een verkeersbord op te blazen. Op drie locaties ontstonden vreugdevuren: bij de Santhorst, de Torenwacht en de Molenaarstraat en moest de brandweer in enkele gevallen ingrijpen.

Proactieve aanpak
De relatief rustige jaarwisseling heeft zeer waarschijnlijk te maken met de proactieve aanpak waarvoor dit jaar is gekozen door de gemeente en de politie. Zo heeft de wijkagent voorafgaand aan de jaarwisseling enkele jongeren bezocht die het jaar daarvoor rottigheid hadden uitgehaald. De ouders van deze jongeren kregen een brief overhandigd tijdens dit bezoek waaruit bleek dat de burgemeester het verhaal van de wijkagent ondersteunt. 

Ook werken de politie en de gemeente al jaren samen met betrekking tot het signaleren van brandbare objecten. Dit jaar werd door de medewerkers van Gemeentewerken direct ingegrepen toen melding werd gemaakt van enkele kerstbomen die verscholen lagen in het riet.