Nieuwsbericht Jongerencentrum

Gepubliceerd op: 18 oktober 2011 00:00

Start interne verbouwing Dwars en Zo tot jongerencentrum
Woensdag 12 oktober heeft Sociaal cultureel werk (Scw) Leiderdorp de plannen gepresenteerd voor de interne verbouwing van wijkgebouw Dwars&Zo tot jongerencentrum. Maandag 17 oktober is gestart met de werkzaamheden. In  4½ maand zal het gebouw opgefrist worden en intern aangepast worden tot een gebouw dat qua uitstraling, inrichting en functies geschikt is voor activiteiten van en voor alle kinderen en jongeren in Leiderdorp. De opening vindt plaats rond 1 maart 2012.

 

Jongeren in Leiderdorp hadden tot 2005 een eigen onderkomen: gebouw De Sjelter. In 2005 is deze locatie afgebroken. Aan de jongeren is destijds toegezegd om binnen Leiderdorp een nieuwe plek voor hen te creëren. De jongeren hebben voornamelijk behoefte aan een ontmoetingsplek waar zij hun vrije tijd zinvol kunnen doorbrengen zonder anderen tot overlast te zijn (zie nota Jeugd, vrijetijdsbesteding en participatie). Het wijkgebouw Dwars&Zo (De Bloemerd) is de meest geschikte locatie voor het realiseren van een jongerencentrum.

In de programmabegroting 2010-2013 die door de gemeenteraad in november 2009 is vastgesteld, zijn middelen opgenomen voor het realiseren van een jongerencentrum. Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding hiervan de raad gevraagd om een voorbereidingskrediet om de mogelijkheden te onderzoeken voor het realiseren van een jongerencentrum in gebouw Dwars&Zo.

 Voor de bijbehorende documenten kunt u terecht op het raadsinformatiesysteem: (klik hier)