Nieuwsbericht Kadernota handhavingsbeleid ligt ter inzage

Gepubliceerd op: 12 oktober 2011 00:00

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 oktober 2011 de Kadernota  handhavingsbeleid gemeente Leiderdorp 2011-2015 vastgesteld. In deze Kadernota is de gemeentelijke visie op handhaving, een prioriteitstelling en een handhavingsstrategie opgenomen. De Kadernota ligt een dag na deze publicatie vier weken ter inzage in het gemeentehuis. Ook is de kadernota digitaal te raadplegen via de bijlage in de rechtermarge.