Nieuwsbericht Katwijk versterkt Economische Agenda Leidse Regio

Gepubliceerd op: 26 september 2014 00:00

De gemeente Katwijk heeft zich aangesloten bij de Economische Agenda Leidse Regio. Hiermee is er naast Universiteit Leiden en het LUMC een nieuw economische motor toegevoegd aan de samenwerking: bloemenveiling Flora Holland. Dit biedt kansen voor nieuwe initiatieven voor de werkvelden life-sciences, vitaliteit en bio-based economy.

Robert Strijk, voorzitter van de stuurgroep van de agenda: ‘Ik ben blij dat we elkaar hebben gevonden waar het gaat om investeren in de regio en het creëren van banen. Katwijk heeft daarvoor de ruimte en andere gemeenten hebben weer de kennis. Zo vullen we elkaar mooi aan.’

Wethouder Van Duijn: ‘Katwijk heeft kennis te kort, maar heeft ruimte en productiecapaciteit. We hebben ook veel innovatieve ondernemers die wereldwijd aan het werk zijn. Als volwaardig lid van de agenda willen we actief bijdragen aan het uitvoeren van de acties. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar thema’s als jonge starters, de retailvisie en het uitbreiden van het bio science park richting Valkenburg.’

Mevrouw Kleen-Schuitemaker, secretaris van de Katwijkse Ondernemersvereniging: ‘Wij willen graag meewerken aan het verbreden van de economie: zorgen dat banen op het hoogste niveau ook een gunstig effect hebben op de banen voor productie, midden- & kleinbedrijf en dienstverlening in de regio zelf. Daarnaast vindt de KOV het belangrijk om samen meer waarde te creëren. Daar past deze samenwerking goed bij. Leiden heeft een concentratie van kennis dat in principe op een steenworp afstand beschikbaar is.’  

De agenda in het kort
Hoe verdient de inwoner van de Leidse Regio over tien jaar zijn brood? Om antwoord te geven op deze vraag is er een intensieve samenwerking ontstaan tussen de zes `071- gemeenten` en vertegenwoordigers van ondernemerskoepels, onderzoeks- en onderwijsinstellingen. De samenwerking heeft er toe geleid dat er een visie – de Economische Agenda Leidse Regio - is opgesteld, inclusief een lijst met actiepunten voor de komende jaren. De acties zijn gericht op het verwerven van een stevige plek in de top van de Europese kennisregio’s - met Life Sciences & Health als sleutelsectoren - en het creëren van nieuwe banen, omzetstijging en nieuwe markten. De agenda wil daarnaast veel aandacht geven aan Vitaliteit en Ondernemerschap in de Leidse regio. Met het uitvoeren van de agenda wordt de economische structuur, de innovatiekracht en het vestigingsklimaat versterkt. Zo krijgt de Leidse regio nationaal en internationaal meer positie.

Bijzondere samenwerking
De agenda is een brede samenwerking. Naast de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Katwijk, zijn ook vertegenwoordigers van de Koepel Leidse Regio, Kamer van Koophandel, VNO NCW Rijnland, Universiteit Leiden, ROC Leiden, Hogeschool Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum aangehaakt. Een unieke samenwerking vanuit de gedachte dat betrokken partijen samen sterk staan, men elkaar nodig heeft en dat de economie niet ophoudt bij de gemeentegrenzen.
De uitvoering van de acties wordt gecoördineerd door een programmateam dat werkt onder de naam Economie071.

Meer informatie op www.leiden.nl/economie071

 140925 Stuurgroep Economische Agenda

 De stuurgroep Economische Agenda Leidse regio is nu versterkt met de deelname van de gemeente Katwijk. (foto Buro JP)