Nieuwsbericht Kentekenonderzoeken rond Spanjaardsbrug en in Leiderdorp Zuid

Gepubliceerd op: 30 augustus 2018 11:55

In de periode van maandag 10 september tot en met maandag 24 september worden twee kentekenonderzoeken in opdracht van de gemeente Leiderdorp uitgevoerd. Dit zijn de kentekenonderzoeken Spanjaardsbrug e.o. en Leiderdorp Zuid. Voor beide onderzoeken plaatsen wij kentekenherkenningscamera's.

Wat is een kentekenonderzoek?
Bij een kentekenonderzoek worden op verschillende punten kentekens van alle passerende voertuigen opgenomen. Dit gebeurt met zogenaamde kentekenherkenningscamera's. Op deze manier wordt het kenteken, het tijdstip van passeren en de rijrichting opgenomen. Vervolgens worden al deze kentekens van de verschillende locaties, digitaal vergeleken.

Een voorbeeld
Een auto rijdt het gebied in bij punt A. 4 Minuten later rijdt de auto het gebied uit bij punt B. Omdat we weten dat het doorrijden van punt A naar punt B ongeveer 4 minuten duurt, wordt de auto als 'doorgaand verkeer' bestempeld. Als dezelfde auto er bijvoorbeeld 15 minuten of langer over zou doen, dan heeft deze een tussenstop gemaakt. Dit maakt dat de auto een bestemming had in het gebied en zodoende als 'bestemmingsverkeer' wordt aangemerkt.

Van deze auto uit het voorbeeld weten we nu de volgende dingen:
• Waar de auto vandaan kwam
• Waar de auto naartoe ging
• Of de auto bestemmingsverkeer of doorgaand verkeer is

Door in het onderzoeksgebied ook tussenpunten op te nemen, kunnen we daarnaast ook in beeld brengen via welke route deze auto heeft gereden.

Kentekenonderzoek Spanjaardsbrug
Met het kentekenonderzoek Spanjaardsbrug onderzoeken we het functioneren van de Spanjaardsbrug in het Leiderdorps wegennet. Deze gegevens worden gebruikt om een standpunt in te nemen over het wel of niet afsluiten van de Spanjaardsbrug voor het autoverkeer. Ook worden de uitkomsten van het kentekenonderzoek gebruikt voor het inventariseren van verkeersrelaties op de route Vronkenlaan, Van Poelgeestlaan en Laan van Ouderzorg. Deze informatie wordt ook gebruikt voor de ontwikkeling van het nieuwe mobiliteitsbeleid van Leiderdorp.

Kentekenonderzoek Leiderdorp Zuid
Het kentekenonderzoek Leiderdorp Zuid is erop gericht om inzicht te krijgen in de verkeersafwikkeling en de hoeveelheid verkeer die de route Ericalaan/Acacialaan, Simon Smitweg/Engelendaal of Simon Smitweg/Alrijne ziekenhuis, dan wel Mauritssingel/Achthovenerweg neemt. Deze informatie wordt gebruikt voor het bestemmingsplan Amaliaplein en voor de ontwikkeling van het nieuwe mobiliteitsbeleid van Leiderdorp.

Privacy
De kentekengegevens gebruiken we om verkeersstromen, routekeuze of doorgaand- of bestemmingsverkeer vast te leggen. Dit gebeurt anoniem, zonder koppeling met persoonsgegevens. De kentekengegevens worden uitsluitend gebruikt voor de analyse van de verkeersstromen en herkomst en bestemming van verkeer. Zodra deze informatie in beeld is, vernietigen we de unieke kentekengegevens.

Vragen?
Mocht u meer willen weten over een van beide kentekenonderzoeken dan kunt u kijken op www.leiderdorp.nl/kentekenonderzoek of u kunt contact opnemen met Joyce Rahman of Rik Verhoeven via info@leiderdorp.nl onder vermelding van kentekenonderzoek.