Nieuwsbericht Kom naar de Veiligheidsavond op 8 april

Gepubliceerd op: 20 maart 2019 10:55

Wilt u invloed hebben op het nieuwe veiligheidsbeleid? Kom dan naar de interactieve bijeenkomst over veiligheid in Leiderdorp op maandag 8 april! Dit de gelegenheid om samen met gemeenteraadsleden, ondernemers, veiligheids –en maatschappelijke partners uw stem te laten horen.

Startbijeenkomst Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022
Maandag 8 april 2019 | 20.00 – 22:00 uur (inloop 19:45uur)
Gemeentehuis | Atrium I Willem Alexanderlaan 1 te Leiderdorp

Er zijn verschillende deskundigen aanwezig (o.a. politie, wijkregisseur, BOA's, brandweer, bouwinspecteurs, jongerenwerk -en beleidsadviseurs van de gemeente op thema's zoals verkeer, zorg, jeugd, openbare orde enz.). Zij vertellen wat momenteel wordt gedaan op het gebied van veiligheid en u kunt met hen ideeën uitwisselen.

U ontvangt ook uw eigen 'veiligheidsbudget' om samen met de gemeenteraadsleden te komen tot een keuze in prioriteiten. Immers, veiligheid kost ook geld en keuzes op het thema veiligheid moeten worden gemaakt. Aan het einde van de avond heeft iedereen het veiligheidsbudget uitgegeven aan bepaalde thema's. Zo zien we snel waarop wij in Leiderdorp willen investeren. Wordt dit meer veiligheid rondom scholen, in wijken, verkeerveiligheid of meer handhaving? Misschien heeft u wel een beter idee. De keuze maken wij graag samen met u.

PROGRAMMA

19:45 uur Inloop en ontvangst (koffie, thee, fris)

20:00 uur Opening en welkom door burgemeester

20:15 uur Interactief deel:

- Gelegenheid tot gesprek met veiligheidspartners

- Stel uw vragen en ideeën aan de orde

- Uitgeven veiligheidsbudget: stuur het beleid!

21:15 uur Terugkoppeling resultaten door burgemeester

21:30 uur Gelegenheid voor vragen en discussie

22:00 uur Afsluiting en borrel

Graag ontvangen wij uw aanmelding voor 4 april 2019 via veiligheid@leiderdorp.nl. Wilt u meer weten? Dan kunt u ook contact opnemen met team Openbare Orde en Veiligheid via 071-5458500