Nieuwsbericht Koninklijke onderscheiding

Gepubliceerd op: 28 september 2009 00:00
Op 26 september ontving mevrouw C. Durivou-Haak uit handen van loco-burgemeester J.J.F.M. Gardeniers de Koninklijke Onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau'. De uitreiking vond plaats in de Eendenkooi,   Zoeterwoude-Rijndijk. 
Mevrouw C. Durivou-Haak heeft zich van 1981 tot april 2009 ingezet als vrijwilliger voor de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling ‘De Driesprong' in Leiderdorp. De onderscheiding is haar toegekend voor haar (bestuurlijke) activiteiten. De grote betrokkenheid van decoranda blijkt wel uit het feit dat zij nog steeds heel trouw haar gasten bezoekt met wie zij in de loop van vele jaren een hechte band heeft opgebouwd. De uitreiking vond plaats ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van De Zonnebloem en het afscheid van mevrouw Durivou als penningmeester.

Op 27 september ontving de heer T.W. der Kinderen uit handen van burgemeester M. Zonnevylle de Koninklijke Onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau'. De uitreiking vond plaats in de kantine van volkstuincomplex Ons Buiten in Leiden.
De uitreiking vond plaats tijdens de viering van zijn 65-jarig jubileum als muzikant. Sinds 1944 zet de heer Der Kinderen zich op vrijwillige basis in als pianist. Al op 17-jarige leeftijd trad hij samen met zijn vader op in cafés. In 1947 vertrok hij wegens dienstplicht naar Nederlands Indië. Tijdens zijn dienstjaren was hij actief als leider van het orkest/frontcabaretgezelschap "de Wapenbroeders". Hiermee trok hij langs alle kampementen om de Nederlandse soldaten een hart onder de riem te steken. Na zijn terugkeer zette hij zijn muzikaal talent in door op vrijwillige basis als pianist op te treden in onder meer ouderencentra, verpleeghuizen, ziekenhuizen. Ook zette hij zich in voor De Zonnebloem. Overal waar decorandus voor gevraagd wordt, kan men op hem rekenen.