Nieuwsbericht Koninklijke onderscheidingen 2021

Gepubliceerd op: 26 april 2021 12:15

Vandaag decoreert burgemeester Laila Driessen vijf inwoners van Leiderdorp. Drie van hen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en twee tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In de middag volgt de publicatie van een speciale editie van de Staatscourant met daarin de namen van alle gedecoreerden.

Hieronder de vijf inwoners van Leiderdorp die een onderscheiding krijgen:

De heer Gerrit Anker
Voor al zijn verdiensten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Anker te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Verdiensten:
1967 tot 1990: ondercommandant en korpslid vrijwillige brandweer
1980 tot heden: vrijwilliger bij Gereformeerde Gemeente Leiderdorp
1980 tot heden: mantelzorger
2005 tot heden: vrijwilliger Stichting Leiderdorps Museum

De heer Johannes Leonardus Maria van der Lubbe (Jos)
Voor al zijn verdiensten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Van der Lubbe te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Verdiensten:
1981 tot 2019: voorzitter, secretaris en penningmeester College van Diakenen
1986 tot 1998: eerst secretaris daarna bestuurslid bij RK Kerk Sint Jacobus de Meerdere
1992 tot 1995: voorzitter medezeggenschapsraad bij RK Basisschool De Meijehof (De Leeuwerik)
1999 tot 2007: aanspreekpunt volleybalvereniging DVO
2003 tot 2018: voorzitter raad van toezicht bij RK Zorgcentrum Roomburgh, Leiden
2007 tot 2011: voorzitter volleybalvereniging Leython DC
2009 tot 2012: oprichter en voorzitter Binnensport ondersteuning Leiderdorp (BOL)
2011 tot heden: lid raad van commissarissen sportfondsen Leiderdorp
2012 tot heden: secretaris/penningmeester Stichting Training course on quality management in pharma/biotech
2015 tot 2018: voorzitter beheercommissie RK Parochie Maria Sterre der Zee

De heer Joseph Pieter Anne Willem Molenaar (Willem)
Voor al zijn verdiensten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Molenaar te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Verdiensten:
1976 tot 2019: bondsumpire Koninklijke Nederlandse Cricketbond
1992 tot 2019: opleider umpires, docent, trainer bij KNCB
2008 tot 2019: aanstelling, coördinatie, beoordeling en begeleiding umpires bij KNCB
2008 tot 2019: lid reglementencommissie bij de KNCB

De heer Robbert Pieter Snoep (Rob)
Voor al zijn verdiensten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Snoep te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Verdiensten:
1986 tot 2017: tandarts bij Gemiva-SVG groep
2003 tot heden: vrijwillige tandarts in Kenia met zijn organisatie Dutch Dental Care
2009 tot 2012: vrijwilligerswerk tandheelkundige zorg Bali
2011 tot 2016: vrijwilligerswerk tandheelkundige zorg Jakarta

De heer Eduard Weijdeveld (Ed)
Voor al zijn verdiensten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Weijdeveld te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Verdiensten:
1965 tot heden: looptrainer bij AV Holland na fusie met Bataven in 1995 bij Leiden atletiek
1977 tot 2013: amanuensis/ technisch onderwijsassistent op Stedelijk Gymnasium Leiden
2005 tot heden: looptrainer bij Zaterdagochtend Sport Leiden

Lintjesregen 2021

Foto: Patricia Nauta