Nieuwsbericht Koplopers ondertekenen Green Deal Zorg

Gepubliceerd op: 20 september 2016 13:50

Op woensdag 14 september ondertekenden zorginstellingen en gemeenten uit de regio, Milieuplatform Zorg, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland in het Alrijne ziekenhuis in Leiden een gezamenlijke Green Deal. Hiermee komt duurzaamheid hoger op de agenda te staan bij de deelnemende zorginstellingen in de regio.

Zorginstellingen zijn grootverbruikers van energie. Door een duurzame bedrijfsvoering is er veel winst te behalen, voor de portemonnee én het milieu.
Met het ondertekenen van de Green Deal geven de zorginstellingen aan dat zij in ieder geval alle wettelijke duurzaamheidsmaatregelen treffen, plus voor de hand liggende maatregelen. Binnen drie jaar na ondertekening van de Green Deal zijn minimaal de maatregelen getroffen voor het niveau brons van de Milieuthermometer Zorg. De milieuthermometer Zorg is het keurmerk voor duurzame bedrijfsvoering in de zorg. Het bronzen niveau staat voor meer doen dan het voldoen aan de milieuwetgeving.

De volgende zorginstellingen en gemeenten hebben de Green Deal ondertekend:
• Stichting Libertas zorggroep
• Stichting Alrijne Zorggroep
• Curium-LUMC
• Stichting 's Heeren Loo zorggroep
• Hoogheemraadschap
• Gemeenten Leiden, Leiderdorp, Noordwijk en Oegstgeest
• Omgevingsdienst West-Holland

De Green Deal Zorg sluit aan op het landelijke Energieakkoord. Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten.

MilieuPlatform Zorg en de Omgevingsdienst West-Holland zijn initiatiefnemers van de regionale Green Deal Zorg.

De Omgevingsdienst West-Holland staat voor het verbeteren en bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in haar werkgebied. Dit doet de dienst door toezicht te houden op de naleving van de milieuregels door bedrijven en hiermee het naleefgedrag te verhogen. De Omgevingsdienst zet haar middelen gericht in door projectmatig (samen) te werken met handhavingspartners.

Ondertekening Green Deal

Foto:
Feestelijke ondertekening Green Deal Zorg door zorginstellingen in de regio.
v.l.n.r.: G. Soeteman, Locatiemanager Stichting 's Heeren Loo zorggroep; P. Dirkse, wethouder gemeente Leiden; J. Haan, Bestuurslid Hoogheemraadschap van Rijnland;, M. de Jong, lid Raad van Bestuur Stichting Alrijne Zorggroep; E. Reinhard, Directeur Bedrijfsvoering Curirum–LUMC; D. Eskes, Directeur Omgevingsdienst West-Holland; I. van der Zande, voorzitter Raad van Bestuur Stichting Libertas Leiden; J. Roeffen, wethouder gemeente Oegstgeest; J. Gardeniers, wethouder gemeente Leiderdorp; Cor Veenstra, Voorzitter Milieu Platform Zorgsector; Rosa van der Linden, Beleidsmedewerker Ministerie van Economische Zaken; Adriaan van Engelen, directeur Milieu Platform Zorgsector.