Nieuwsbericht Kort verslag commissie Ruimte

Gepubliceerd op: 20 april 2010 00:00

Beëdiging burgerraadsleden
De commissievoorzitter beëdigde de heren Van Hecke, Teske en Weeda (BBL) en de heren Van Jaarsveld (CDA) en Reidsma (VVD) als burgerraadslid.

Vragenronde
GroenLinks heeft een schriftelijke vraag gesteld over het plan van de gemeente Teylingen om een jachthaven aan te leggen en de eventuele gevolgen hiervan voor Leiderdorp. Vraag en antwoord vindt u in het raadsinformatiesysteem via http://www.raadleiderdorp.nl/.

Onttrekken gedeelte Ockenrode aan openbaarheid
De heer Dolle sprak in namens de Stichting Wijkteam Ockenrode/Nijenrode en andere omliggende buurten. Hij drong er bij de politiek op aan pas op de plaats te maken totdat de juridische procedures die de stichting heeft aangespannen tegen de bouwplannen van MEAS zijn afgerond.

De commissie vroeg het nieuwe college met een aangepast en volledig voorstel te komen, waarin aandacht is voor veiligheid bij eventuele sloopactiviteiten.

Investering duurzame energieopwekking nieuwe Gemeentehuis
De commissie vindt het een goed plan om door het toepassen van duurzame energie de duurzaamheid van het nieuwe gemeentehuis nog verder te vergroten. Voorwaarde voor uitvoering is het verkrijgen van subsidie. De commissie drong er bij het college op aan meteen na besluitvorming door de raad op 26 april het subsidieverzoek in te dienen.

Actualisering en wijziging van de gemeenschappelijke regeling vuilverwerking Leiden en omgeving (Gevulei)
De commissie stemde in met de voorgestelde technische wijzigingen. Besluitvorming vindt plaats in de raad van 26 april.