Nieuwsbericht Kort verslag commissie Ruimte van 23 augustus 2011

Gepubliceerd op: 31 augustus 2011 00:00

Hekwerk Oude Spoorbaan

Het merendeel van de commissie pleit ervoor op het kruispunt alleen op het kritieke punt een betonnen barrière aan te brengen voor het hekwerk en niet over de volle lengte zoals in het voorstel staat aangegeven. Begin- en eindpunt van de barrière moeten veilig worden afgewerkt. Het veilig blijven van het fietspad ter plaatse is een belangrijk punt. Het college gaat de werkzaamheden in gang zetten.

Nieuw regionaal woonruimteverdeelsysteem

De commissie bespreekt de concept-nota met beleidsuitgangspunten en kan zich vinden in de hoofdlijnen van de nota. De raad krijgt invloed op de toewijzing van woningen aan Leiderdorpers. Bij de verdere uitwerking kunnen gemeenten namelijk samen met de woningbouwcorporaties voor 30% van het woningaanbod lokale regels stellen. Het is zaak daar met elkaar heel goed over na te denken. De commissie vraagt aandacht voor scheefwonen en wat de invloed is van eigen vermogen op woningtoewijzing. Ook vraagt de commissie meer inzicht in de cijfers wie waar een woning zoekt. Over twee maanden zal het college, samen met Rijnhart Wonen, nadere cijfers aanleveren. De discussie van de commissie wordt vastgelegd in een concept-reactie van de raad richting Holland Rijnland. De raad stelt die reactie op 5 september vast.

 Kijkt u ook eens in het raadsinformatiesysteem.