Nieuwsbericht Kort verslag raad 5 maart

Gepubliceerd op: 07 maart 2012 00:00

De raad vergaderde maandag 5 maart over de volgende onderwerpen:

  • Wijziging vertegenwoordiging gemeenschappelijke regelingen
  • Vragenronde en mededelingen
  • Raadsvraag D66 over hout-diefstal Houtkamp
  • Benoeming mevrouw┬áNijkamp-Ririhena als burgerraadslid voor BBL
  • Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering
  • Beleidsplan openbare verlichting
  • Duurzaamheidsagenda 2011-2014
  • Subsidieplafonds 2013
  • Kaderstelling eigendommenbeleid
  • Evaluatie, globaal uitvoeringsplan en formele kredietaanvraag ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval

Het korte verslag kunt u lezen via het raadsinformatiesyssteem. Beschikt u niet over internet dan kunt u voor informatie contact opnemen met de griffie via ( 071) 54 54 821.

Als abonnee ontvangt u ook dit bericht via LeiderdorpMail. Ga naar www.leiderdorpmail.nl en word abonnee.