Nieuwsbericht Kort verslag van de Commissie Ruimte van 9 juni 2011

Gepubliceerd op: 22 juni 2011 00:00

LTC De Munnik
Aanleiding om over De Munnik te spreken is de impasse waarin zowel LTC De Munnik als Stichting Tennishal De Munnik en het college van burgemeester en wethouders zijn geraakt bij hun gesprekken over een mogelijke oplossing voor het achterstallig onderhoud en de mogelijke renovatie. De nu dreigende gang naar de rechter gaat veel tijd en geld kosten. Een mogelijkheid is het inschakelen van een mediator. De commissie roept beide partijen dringend op een nieuwe poging te doen er zelf uit te komen en daarbij gezien de beperkte financiële middelen (gemeenschapsgeld!) redelijkheid te betrachten. Ter plekke maken partijen een afspraak voor een vervolggesprek.

Woonbehoefteonderzoek 2011
In de raad van 31 januari 2011 heeft de raad besloten om € 50.000,- te reserveren voor de uitvoering van een woonbehoefteonderzoek in 2011.

In het voorstel wordt gevraagd in te stemmen met het bedrag van maximaal € 40.000,00 ten behoeve van de uitvoering van een woonbehoefteonderzoek. € 10.000,- van dit bedrag ontvangt de gemeente terug van Rijnhart Wonen. De raad neemt op 27 juni een besluit.

Krediet voor gebiedsvisie Willem Alexander Laan (WAL)
De gebiedsvisie wordt aangepast op basis van de nu bekende concrete ontwikkelingen en de input vanuit de participatie. In het voorstel wordt gevraagd het voorbereidingskrediet te verhogen om de gebiedsvisie WAL te kunnen afmaken. Voordat de raad op 27 juni een besluit neemt zal het college de formulering van de dekking verduidelijken.

Kredietaanvraag nieuwe milieustraat
De commissie adviseert positief over de kredietaanvraag voor een nieuwe milieustraat. Het college zal nog opnieuw kijken naar de steilheid van het bordes. De raad neemt op 27 juni een besluit.