Nieuwsbericht Korte verslagen raad 7 en 14 juli 2014

Gepubliceerd op: 16 juli 2014 00:00

Raad 7 juli 2014
Op 7 juli 2014 behandelde de gemeenteraad het jaarverslag 2013 en de financiële kadernota. Het verslag is terug te lezen op www.raadleiderdorp.nl

 

Raad 14 juli 2014
Op 14 juli 2014 behandelde de raad de volgende punten:

  • Invoering Wet maatschappelijke ondersteuning 2015\
  • Voorbereidingskrediet Achthovenerpolder
  • Concept zienswijze begrotingswijziging 2014 Omgevingsdienst West Holland
  • Bestemmingsplan W4
  • Begrotingswijziging 5 boekjaar 2013
  • Bestuursrapportage eerste kwartaal
  • Preventie- en handhavingsplan alcohol Leiderdorp 2014 – 2016
  • Pilot nieuwe vergaderstructuur

De korte verslagen kunt u vinden via www.raadleiderdorp.nl onder het kopje

vergaderingen 7 juli en 14 juli 1014. Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefonisch (071) 54 54 821.