Nieuwsbericht Kruising Persant Snoepweg-Van Diepeningenlaan

Gepubliceerd op: 27 mei 2013 00:00

zebra diepeningenlaan
foto: gemeente Leiderdorp

De fiets- en voetgangersoversteek is veiliger gemaakt volgens het principe Duurzaam Veilig. De werkzaamheden zijn afgerond.
Wat is er aangepast?

  • verwijderen van de in- en uitvoegstrook,
  • versmallen van het wegprofiel ter plaatse van de oversteek waardoor de oversteeklengte wordt verkort.
  • het aanbrengen van een drempel bij de fiets- en voetgangersoversteekplaats, waardoor de snelheid van het verkeer zal afnemen,
  • verbetering van de verlichting en de zichtbaarheid/bebording van het kruispunt.