Nieuwsbericht Kruispunt Buitenhoflaan/Dennenschans binnenkort weer toegankelijk

Gepubliceerd op: 07 mei 2015 09:00

BAM Infra bv werkt tot en met 12 mei aan de kruisingen Buitenhoflaan en Dennenschans. Ook wordt de kruising Van der Havelaan – Engelendaal – Rietschans weer toegankelijk gemaakt voor overstekend verkeer. Daartoe vinden op 11 en 12 mei (overdag) asfalteringswerkzaamheden plaats.

Reeds zijn deze kruispunten heringericht. Er zijn stroken voor links afslaand verkeer gemaakt en de verkeerslichten zijn vervangen. In een latere fase zal het resterend asfalt worden vervangen. Tijdens de aanleg is geconstateerd dat de huidige asfaltconstructie slechter is dan voorzien. Op dit moment bekijken wij met de aannemer wat hiervoor de beste aanpak is.

Omleidingen
Tot en met 12 mei is de kruising Buitenhoflaan afgesloten voor verkeer. Verkeer wordt omgeleid via de Van der Havelaan en Meerburglaan. Ook de kruising Dennenschans is tot en met 12 mei afgesloten voor verkeer. Om de woningen goed bereikbaar te houden, is een tijdelijke doorsteek gemaakt.

Rustig rijden
Ter hoogte van de werkzaamheden is één rijstrook per rijrichting beschikbaar. Er geldt een snelheidslimiet van 30 km/u en een inhaalverbod. Houd rekening met extra reistijd. Wij verzoeken u de werkzaamheden met lage snelheid te passeren, voor uw veiligheid en die van de wegwerkers

Langzaam verkeer
Voetgangers en fietsers worden omgeleid via de andere kruisingen. Wij vragen u dringend deze omleidingsroutes te gebruiken en niet dwars over de werkvakken te lopen. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties.

Openbaar vervoer
Tot en met 11 mei zijn de haltes Dennenschans op Engelendaal aan weerszijde opgeheven. Reizigers worden doorverwezen naar de halte Rietschans.

Doorgaand verkeer extra vertraging
Doorgaand verkeer wordt geadviseerd om tijdens de werkzaamheden aan Engelendaal te rijden via de Oude Spoorlaan en de N446. Op de Oude Spoorbaan, ter hoogte van de brug over de Dwarswatering, is een storing in een hoogspanningskabel opgetreden. Liandon verricht momenteel reparatiewerkzaamheden. Daardoor is een weggedeelte afgesloten. Helaas is de schade groter dan aanvankelijk gedacht. Verwacht wordt dat de reparatiewerkzaamheden tot 25 mei duren. Vervolgens moet de bodem gesaneerd worden waarbij de rijbaan afgesloten blijft. Over de planning hiervan wordt u op een later moment geïnformeerd. Verkeersregelaars leiden het verkeer ter plaatse in goede banen. Verkeer moet rekening houden met vertragingen.

Vragen
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Bel dan naar de BAM omgevingstelefoon 06 12 62 36 29 of stuur een e-mail naar engelendaal@bamwegen.nl.

BAM heeft elke woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur inloopspreekuur in de tijdelijke projectaccommodatie op de parkeerplaats van park De Houtkamp zijde Engelendaal. Houd hier de website van de gemeente in de gaten voor de laatste nieuwsberichten en planning.