Nieuwsbericht Kunst en cultuurnota ter inzage voor zienswijzen

Gepubliceerd op: 05 november 2020 18:50

De conceptnota Kunst en cultuur in Leiderdorp 2021 - 2024 is af. Deze cultuurnota vormt het kader voor het cultuurbeleid binnen de gemeente Leiderdorp vanaf 2021. Hij laat zien waarom we in cultuur investeren, wat we nodig hebben om de gewenste resultaten te bereiken en op welke manier we dat zullen realiseren. Deze is opgesteld in samenspraak met een aantal cultuurmakers uit Leiderdorp op het gebied van theater, muziek, bibliotheekwerk, film, media, kunst en educatie.

Het gaat om een concept, tot en met 2 december heeft u de tijd om te reageren op deze conceptnota. Mist u iets in deze conceptnota, vindt u deze te uitgebreid, herkent u het Leiderdorpse culturele veld er niet in of vindt u het juist een helder stuk? Dan horen wij dat graag! U kunt uw reactie sturen naar info@leiderdorp.nl ten name van Tynke Hiemstra.

Na de zienswijzeperiode wordt de nota via het college van burgemeester en wethouders in januari ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Vis op wielen