Nieuwsbericht Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Gepubliceerd op: 26 februari 2020 00:05

In het jaar 2020 wordt de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen van Leiderdorp verzorgd door de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) en niet meer door de gemeente Leiderdorp.
Dit betekent voor u dat u voor bijvoorbeeld hulp bij het invullen van het aanvraagformulier of informatie over uw aanvraag bij de BSGR moet zijn. Zij zijn gevestigd aan de Lammenschansweg 144, 2321 JX Leiden. Telefoonnummer : 071 525 6200.
Dit geldt uitsluitend voor de belastingaanslagen vanaf 2020. Wilt u nog kwijtschelding aanvragen voor jaren vóór 2020, dan kunt u dat nog steeds bij de gemeente Leiderdorp doen.

Teruggave rioolheffing
De rioolheffing was altijd gekoppeld aan uw waterverbruik en werd ingehouden door het waterleveringsbedrijf OASEN. Dit is per 1-1-2020 gestopt. De rioolheffing wordt een vast bedrag, dat u terug kunt vinden op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen, dat vanaf 2020 verzonden wordt door de BSGR.
Heeft u in 2019 kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen gehad, dan kunt u de rioolheffing over de periode maart 2019 tot en met december 2019 nog terugkrijgen. Dit bedrag staat op de jaarfactuur van uw waterverbruik dat u in maart/april 2020 ontvangt. Dit is dan ook de laatste keer dat dit via OASEN wordt ingehouden. Zodra u de factuur ontvangen heeft, kunt een kopie sturen naar de gemeente Leiderdorp. Het bedrag wordt dan zo snel mogelijk op uw rekening gestort.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Petra de Groot van de gemeente Leiderdorp, 071-5458500.