Nieuwsbericht Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016

Gepubliceerd op: 09 maart 2016 08:30

U heeft onlangs de aanslag van de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en rioolheffing ontvangen. Voor deze aanslag kan in bepaalde gevallen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend. Indien u om een bepaalde reden de gemeentelijke belasting niet kunt betalen dan kan kwijtschelding worden aangevraagd.

Of u recht heeft op kwijtschelding en hoe u kwijtschelding aanvraagt, leest u in de informatiefolder die u kunt ophalen bij de receptiebalie van het gemeentehuis of downloaden van de website van de gemeente Leiderdorp, www.leiderdorp.nl/belastingen. De gemeenteraad van Leiderdorp wil graag dat Leiderdorpers die voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding in aanmerking komen ook daadwerkelijk van deze regeling profiteren. Aarzel daarom niet om contact op te nemen. Als u na het lezen van de folder nog vragen heeft dan wel twijfelt of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, dan zijn de medewerkers van de afdeling Gemeentewinkel u graag van dienst.

Aanvragen van kwijtschelding
Als u denkt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in aanmerking te komen, dan kunt u een kwijtscheldingsverzoek indienen. Daarvoor is een aanvraagformulier Kwijtschelding beschikbaar, ook dit formulier kunt u aan de receptiebalie ophalen of downloaden via de website van de gemeente Leiderdorp, www.leiderdorp.nl/belastingen. Op het formulier staan de geldende normbedragen. Een verzoek om kwijtschelding kunt u pas indienen, nadat u een aanslag heeft ontvangen en binnen 3 maanden na de aanslagdatum. U hoeft voor de rioolheffing geen afzonderlijk verzoek in te dienen. Dat kan op hetzelfde formulier. De aanslag rioolheffing lift mee op de waternota van Oasen en wordt door Oasen in rekening gebracht. U vindt dit bedrag op uw afrekening waterverbruik. Deze ontvangt u in april/mei van dit jaar.

Volledigheid kwijtscheldingsformulier
Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld en voorzien van handtekening en de gevraagde bewijsstukken, worden opgestuurd naar de afdeling Gemeentewinkel of ingeleverd aan de receptiebalie van het gemeentehuis. Het verzoek om kwijtschelding wordt pas in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld en alle gevraagde bewijsstukken zijn bijgevoegd. Is de aanvraag niet volledig dan krijgt u éénmaal de gelegenheid deze aan te vullen.

Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de medewerker van de Gemeentewinkel, Petra de Groot, tel. (071) 54 58 500. Zij is iedere werkdag ( behalve op vrijdag) van 9.00 uur tot 10.00 uur telefonisch bereikbaar. Langskomen op het gemeentehuis kan ook ( maar uitsluitend voor korte vragen en niet voor hulp bij het invullen) iedere werkdag van 8.30 tot 12.30 uur, behalve op vrijdag. Het is wel verstandig om vooraf een afspraak te maken.

Gedurende de gehele maand maart is er een speciaal inloopspreekuur op de woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Tijdens dit spreekuur helpen medewerkers u met het invullen van het aanvraagformulier. U dient wel zelf eerst uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam en adres in te vullen en alle gevraagde bewijsstukken gekopieerd mee te nemen. Dit in verband met de eventuele drukte.