Nieuwsbericht Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2017

Gepubliceerd op: 08 maart 2017 09:20

U heeft onlangs de aanslag van de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en rioolheffing ontvangen of u ontvangt deze binnenkort.
Of u recht heeft op kwijtschelding en hoe u kwijtschelding aanvraagt, leest u in de informatiefolder.

Aanvragen van kwijtschelding
Als u denkt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in aanmerking te komen, dan kunt u een kwijtscheldingsverzoek indienen. Daarvoor is een aanvraagformulier Kwijtschelding beschikbaar. Op het formulier staan de geldende normbedragen. Een verzoek om kwijtschelding kunt u pas indienen, nadat u een aanslag heeft ontvangen en binnen 3 maanden na de aanslagdatum. Een verzoek om kwijtschelding kunt u pas indienen, nadat u een aanslag heeft ontvangen en binnen 3 maanden na de aanslagdatum.

U hoeft voor de rioolheffing geen afzonderlijk verzoek in te dienen. Dat kan op hetzelfde formulier. De aanslag rioolheffing lift mee op de waternota van Oasen en wordt door Oasen in rekening gebracht. U vindt dit bedrag op uw afrekening waterverbruik. Deze ontvangt u in april/mei van dit jaar.

Volledigheid kwijtscheldingsformulier
Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld en voorzien van handtekening en de gevraagde bewijsstukken, worden opgestuurd naar de afdeling Gemeentewinkel of ingeleverd aan de receptiebalie van het gemeentehuis. Het verzoek om kwijtschelding wordt pas in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld en alle gevraagde bewijsstukken zijn bijgevoegd.
Is de aanvraag niet volledig dan krijgt u éénmaal de gelegenheid deze aan te vullen.

Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de medewerker van de Gemeentewinkel, Petra de Groot, tel. (071) 54 58 500. Zij is iedere werkdag ( behalve op vrijdag) van 9.00 uur tot 10.00 uur telefonisch bereikbaar.
Langskomen op het gemeentehuis kan ook ( maar uitsluitend voor korte vragen en niet voor hulp bij het invullen) iedere werkdag van 8.30 tot 12.30 uur, behalve op vrijdag. Het is wel verstandig om vooraf een afspraak te maken.

Inloopspreekuur
De hele maand maart is er een speciaal inloopspreekuur op de woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Tijdens dit spreekuur helpen medewerkers u met het invullen van het aanvraagformulier. Wij vragen u uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam en adres al in te vullen en alle gevraagde bewijsstukken gekopieerd mee te nemen.
Dit in verband met de eventuele drukte.