Nieuwsbericht Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019

Gepubliceerd op: 05 maart 2019 10:00

U heeft onlangs de aanslag voor de gemeentelijke belastingen ontvangen of u ontvangt die binnenkort. Deze aanslag betreft de onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en rioolheffing. Kunt u deze belastingen niet betalen, dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Of u recht heeft op kwijtschelding en hoe u kwijtschelding aanvraagt, leest u in de informatiefolder

De gemeenteraad van Leiderdorp wil graag dat Leiderdorpers die voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding in aanmerking komen ook daadwerkelijk van deze regeling profiteren. Aarzel daarom niet om contact op te nemen. Als u na het lezen van de folder nog vragen heeft dan wel twijfelt of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, dan zijn onze medewerkers u graag van dienst.

Aanvragen van kwijtschelding
Als u denkt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in aanmerking te komen, dan kunt u een kwijtscheldingsverzoek indienen. Daarvoor is een aanvraagformulier kwijtschelding beschikbaar. U kunt dit formulier ook ophalen in het gemeentehuis aan de balie. Een verzoek om kwijtschelding kunt u pas indienen, nadat u een aanslag heeft ontvangen en binnen 3 maanden na de aanslagdatum.

U hoeft voor de rioolheffing geen afzonderlijk verzoek in te dienen. Dat kan op hetzelfde formulier. De aanslag rioolheffing lift mee op de waternota van Oasen en wordt door Oasen in rekening gebracht. U vindt dit bedrag op uw afrekening waterverbruik. Deze ontvangt u in april/mei van dit jaar.

Volledigheid kwijtscheldingsformulier
Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld en voorzien van handtekening en de gevraagde bewijsstukken, worden opgestuurd naar het gemeentehuis of ingeleverd aan de receptiebalie. Het verzoek om kwijtschelding wordt pas in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld en alle gevraagde bewijsstukken zijn bijgevoegd. Is de aanvraag niet volledig dan krijgt u éénmaal de gelegenheid deze aan te vullen.

Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij het team Samenleving, tel. (071) 54 58 500. Het team is maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 10.00 uur telefonisch bereikbaar. Langskomen op het gemeentehuis kan ook ( maar uitsluitend voor korte vragen en niet voor hulp bij het invullen): maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 12.30 uur. Het is wel verstandig om vooraf een afspraak te maken via (071) 54 58 500.

Gedurende de gehele maand maart is er een speciaal inloopspreekuur op de woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Tijdens dit spreekuur helpen medewerkers u met het invullen van het aanvraagformulier. U dient wel zelf eerst uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam en adres in te vullen en alle gevraagde bewijsstukken gekopieerd mee te nemen. Dit in verband met de eventuele drukte.