Nieuwsbericht Laatste raad voor het zomerreces

Gepubliceerd op: 26 juni 2012 00:00

Raadsvergadering

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces is op maandag 2 juli om 19.30 in de raadzaal.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 

  • Gemeentelijk detailhandelsbeleid 2012-2016
  • Bestemmingsplan de Hoven
  • Benoeming bestuurslid Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp
  • De Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2012 en de bijbehorende specifieke Kredietaanvragen
  • Jaarverslag 2011
  • Begrotingswijziging 1, boekjaar 2012
  • Financiële Kadernota 2013-2016
  • Nota reserves en voorzieningen 2012

 De volledige agenda en de bijbehorende stukken kunt u lezen in het raadsinformatiesysteem. Hier kunt u de vergadering ook live volgen.