Nieuwsbericht Last van overhangend groen?

Gepubliceerd op: 17 oktober 2012 00:00

In deze periode van het jaar zijn de meeste bomen, struiken en planten uitgebloeid en uitgegroeid. De gemeente Leiderdorp krijgt dan ook regelmatig klachten over overhangend groen, vaak uit particuliere tuinen, langs de openbare weg.

Overhangend groen zijn bomen en struiken, die over de erfafscheiding heen hangen, over het trottoir of de straat. Vooral op een smal trottoir belemmert dit de doorgang en kan het hinderlijk zijn. De gemeente roept dan ook op om bij het onderhouden van uw tuin het overhangend groen weg te snoeien.

Sinds vorige week is de gemeente bezig met de reguliere snoeiwerkzaamheden van het gemeentelijk groen. Per wijk wordt het overhangend groen gesnoeid, zodat paden en wegen overzichtelijk blijven.

Het kleine snoeiafval kan in de groene bak. Grof snoeiafval kunt u aanleveren bij de (tijdelijke) milieustraat aan de Simon Smitweg. Lukt dat niet dan kunt u, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur, bellen met de grofvuillijn (071) 54 58 500.