Nieuwsbericht Leerlingenvervoer in Leiderdorp

Gepubliceerd op: 12 maart 2014 00:00

Als ouder/verzorger zorgt u meestal zelf voor het vervoer van uw kind naar en van school.
Er zijn echter situaties waarin dit grote problemen geeft. Bijvoorbeeld omdat uw kind door een handicap aangepast vervoer nodig heeft, of als de school van uw kind op flinke afstand van uw huis ligt.

In dit soort situaties kunt u eventueel in aanmerking komen voor het leerlingenvervoer van de gemeente Leiderdorp.

Verordening Leerlingenvervoer
In de 'verordening Leerlingenvervoer gemeente Leiderdorp' staat wanneer u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) kostenvergoeding of voor aangepast vervoer. De beslissing hierover hangt van een aantal zaken af. Lees de verordening in grote lijnen.

Zo wordt er gekeken naar de afstand van huis naar de 'dichtstbijzijnde toegankelijke school'. Ook de leeftijd en de zelfstandigheid van uw kind kunnen een rol spelen. Verder bekijkt men wat u zelf kunt doen om uw kind naar school te brengen.
Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van het soort school dat uw kind bezoekt, de afstand van huis naar school, de reistijd met het openbaar vervoer en het gezinsinkomen.

Voor de beoordeling kan advies gevraagd worden aan deskundigen zoals bijvoorbeeld aan de GGD door middel van een keuring.


Geen reden om vervoer toe te kennen:
Werk of cursus van de ouders/verzorgers
De financiële situatie van een gezin
Andere kinderen die naar school gebracht moeten worden.

De beoordeling
De belangrijkste voorwaarden bij de beoordeling is de afstand van huis naar school en, als men aangepast vervoer aanvraagd, de reistijd. De kortst mogelijke route wordt gemeten met behulp van de routeplanner. De reistijd op de website van 9292ov.
Is de afstand 4 kilometer of meer, dan heeft u mogelijk recht op een vervoersvergoeding.
Is de reistijd meer dan één uur, dan heeft u mogelijk recht op aangepast vervoer.

Types vervoer
Afhankelijk van de mogelijkheden en de noodzaak kunt u een vergoeding krijgen voor vervoer:

  • Per bus en/of trein
  • Per eigen vervoer (kilometervergoeding)
  • Per aangepast vervoer (taxi,taxibus of rolstoelbus)
  • Per fiets

In het algemeen geldt:
"openbaar vervoer is regel, aangepast vervoer is uitzondering"

Als u een aanvraag doet voor aangepast vervoer, moet u kunnen aangeven waarom dat nodig is. U moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat er geen andere manieren zijn om uw kind naar school te laten gaan.

Medische keuring
Wanneer u aangeeft dat u zelf vanwege chronisch medische redenen niet in staat bent uw kind van en naar school te begeleiden, dan wordt hierover advies gevraagt bij een onafhankelijk medisch deskundige. Deze kan ook worden ingeschakeld om te beoordelen welke wijze van vervoer voor uw kind verantwoord is.

Drempelbedrag
(bij basisschool of speciale school voor basisonderwijs)

In sommige gevallen betaalt u zelf een deel van de vervoerskosten, het zogenaamde drempelbedrag. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. U betaalt dit alleen wanneer us kind een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt.

Hierbij wordt gekeken naar het belastbaar (gezins)inkomen. Is dit lager dan een landelijk vastgesteld minimum inkomen, dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van het drempelbedrag. U moet hiervoor wel een bewijs van de hoogte van het belastbaar inkomen meesturen met uw aanvraag.

Aanvragen
Leerlingenvervoer moet jaarlijks worden aangevraagd. U doet dit bij voorkeur vóór 1 juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. Alleen dan ontvangt u op tijd - dat wil zeggen vóór de start van dat nieuwe schooljaar -  de beslissing op uw aanvraag.

Indien u later dan 1 juni een aanvraag indient, is de kans groot dat u zelf zorg moet dragen voor het vervoer in de eerste weken van het nieuwe schooljaar.

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de gemeente Leiderdorp. Hoe vollediger u het aanvraagformulier invult, hoe vlotter uw aanvraag wordt beoordeeld.

Vergeet u vooral niet om ( een kopie van) de gevraagde bewijsstukken bij te voegen.
Wanneer u tijdens het schooljaar een aanvraag indient, wordt deze binnen 8 weken afgehandeld.

Informatie
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u een aanvraagformulier ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Gemeentewinkel.

Dit kan per e-mail: info@leiderdorp.nl of op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur via telefoonnummer (071) 54 58 500.