Nieuwsbericht Leerlingenvervoer met DVG Personenvervoer

Gepubliceerd op: 07 augustus 2017 11:00

Voor leerlingen die niet zelfstandig of met behulp van hun omgeving naar school kunnen, ondersteunt de gemeente Leiderdorp door leerlingenvervoer. De afgelopen jaren is dit uitgevoerd door Connexxion, maar vanaf het nieuwe schooljaar is de aanbesteding gewonnen door DVG Personenvervoer. Namens hen zal  A-Tax de Vries Groepsvervoer per september de leerlingen uit de vier gemeenten in de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) van huis naar school brengen. Ook kinderen die een GGZ-traject volgen, zullen bij behoefte aan vervoer door DVG personenvervoer verplaatst gaan worden.

Wat kunt u verwachten?

Alle ouders/verzorgers van leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer bij de gemeente Leiderdorp, ontvangen uiterlijk in week 33 een brief van  A-Tax de Vries Groepsvervoer. Hierin vragen zij een vragenlijst in te vullen over het huidige vervoer en of zij nog ergens rekening mee dienen te houden. Ook organiseren zij voor de gebruikers een inloopavond om kennis te maken met de chauffeurs.

Daarnaast zullen zij vragen aan ouders om zicht aan te melden bij de focusgroep Leerlingenvervoer. Met een aantal betrokken ouders/verzorgers wil DVG zo'n 2x per jaar om tafel om te bespreken hoe het vervoer gaat en of er nog zaken zijn die aandacht vragen.

Voor kinderen die een tijdelijke vervoersregeling hebben vanuit de GGZ, geldt dat de huidige kinderen hun vervoer zullen afmaken bij hun huidige aanbieder. Kinderen die hun traject vanaf september starten, zullen worden vervoerd door DVG.

Vragen en opmerkingen

Voor vragen en/of opmerkingen over het leerlingenvervoer kunt u DVG het beste bereiken op werkdagen tussen 6.00 uur en 19.00 uur op telefoonnummer 088-8007878 of via emailadres groepsvervoer@atax.nl. Voor vragen of u in aanmerking komt voor de regeling leerlingenvervoer, kunt u contact opnemen met de gemeente Leiderdorp.