Nieuwsbericht Leges voor een gehandicaptenparkeerkaart en –plaats

Gepubliceerd op: 06 januari 2016 08:00

Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe Legesverordening 2016 van kracht. In hoofdstuk 17. Verkeer en Vervoer staat dat er leges worden geheven voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart en een gehandicaptenparkeerplaats. Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats worden ook leges geheven, evenals voor een nieuw kentekenbordje.

De leges voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart en -plaats zijn ook verschuldigd bij een afwijzing. De gemeente maakt immers voor de beoordeling van de aanvraag kosten.

Het is mogelijk voor de leges een betalingsregeling te treffen en voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau zal een aparte regeling getroffen worden.