Nieuwsbericht Leiderdorp en Vliko B.V. sluiten koopovereenkomst

Gepubliceerd op: 23 december 2013 00:00

Afvalrecyclingbedrijf Vliko B.V. zal uit Leiderdorp vertrekken. De dochteronderneming van Shanks verhuist van de Achthovenerweg naar  Zoeterwoude. De gemeente Leiderdorp koopt het perceel en de opstallen die Vliko achterlaat. Daarover bereikten het college van Leiderdorp en de directie van Vliko deze week overeenstemming. Op 20 december 2013 ondertekenden wethouder Zilverentant en directeuren Van Hulst en Sciarli de koopovereenkomst. De koopovereenkomst wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad van Leiderdorp, het bestuur van het samenwerkingsverband De Oude Rijnzone en de Board van Shanks Group plc in Engeland. Als ook zij akkoord gaan, is de koopovereenkomst definitief.

Gemeente Leiderdorp koopt het perceel en de opstallen van Vliko B.V. Ook is afgesproken dat het recyclingbedrijf op zijn huidige plek op bedrijventerrein Lage Zijde gevestigd blijft totdat de nieuwe locatie in gebruik wordt genomen. Dat is naar verwachting in 2016.

Verheugd over vertrek
Wethouder Herbert Zilverentant is verheugd over het vertrek van Vliko: “De overlast van af- en aanrijdende vrachtwagens over de smalle wegen in de bebouwde kom van Leiderdorp en Koudekerk aan den Rijn zal sterk verminderen. Bovendien kunnen we het bedrijventerrein verkleinen en weer een stukje groen teruggeven aan de Polder Achthoven. Ik ben ook blij dat we dit toonaangevende afvalrecyclingbedrijf voor de regio behouden.”
Vliko is verheugd dat er overeenstemming is bereikt met de gemeente Leiderdorp en dat Vliko daardoor naar een nieuwe locatie kan verhuizen.

Financiering
Om het perceel en de opstallen van Vliko te kunnen kopen en het bedrijventerrein Lage Zijde te herstructureren, vraagt Leiderdorp een bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds van De Oude Rijnzone. De Oude Rijnzone is een samenwerkingsverband van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Leiderdorp, Rijnwoude en Zoeterwoude. Zij werken er gezamenlijk aan om in het gebied langs de Oude Rijn nu en in de toekomst voldoende ruimte te hebben voor bedrijvigheid, groen, woningen, vervoer en recreatie. Verplaatsing van Vliko is een van de afspraken die in dit verband zijn gemaakt.
Ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu investeert in het project Oude Rijnzone.

De afspraken tussen Leiderdorp en Vliko moeten de komende periode nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad van Leiderdorp, het bestuur van de Oude Rijnzone en het bestuur van Shanks Group plc (het Engelse moederbedrijf van Vliko).