Nieuwsbericht Leiderdorp heeft haar financiën op orde

Gepubliceerd op: 26 juni 2013 00:00

michiel
foto: Hielco Kuipers

De Financiën van de gemeente Leiderdorp zijn op orde. We plukken de vruchten van een zeer degelijk financieel beleid. De uitvoering van de begroting ligt op koers en de kadernota is meerjarig sluitend. We spreken met wethouder financiën Michiel van der Eng over de Jaarrekening 2012 en Kadernota 2014-2017

Wat is het verschil tussen de jaarrekening en de kadernota?

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van de gemeente. Met een jaarrekening kijk je terug, als het ware in de achteruitkijkspiegel. We hebben een positief jaarresultaat: de jaarrekening sluit met ruim 2 miljoen over.

In de financiële kadernota kiest het college een koers waarlangs de doelen en ambities van de gemeente het beste bereikt kunnen worden. De kadernota is een beschrijving van de weg voor ons. In de kadernota staat wat de beleidskeuzes zijn en ook hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. Het college vraagt aan de gemeenteraad of hij het eens is met de gekozen richting. Tot aan 2017 heeft Leiderdorp, zoals het er nu naar uitziet, een nagenoeg sluitende Kadernota.

Hoe kan het dat er 2 miljoen euro “over ” is in de jaarrekening?

Als eerste: we zijn gewoon heel zuinig geweest. Zo is het budget van de Wmo niet helemaal opgegaan en hielden we over op de inburgering. Ten tweede hebben we een paar meevallers waar we niet op gerekend hadden. Die zijn eenmalig van aard. Ten derde hebben we geld terug weten te halen van het ministerie van Sociale Zaken. Tot slot heeft het Rijk meer geld uitgegeven dan begroot (dat is slecht nieuws voor het Rijk) en daar profiteert de gemeente van. ‘Mee de trap op’, heet dat in jargon.

Nu is het niet zo, dat we deze 2 miljoen direct weer gaan uitgeven. De helft storten we in de algemene reserve. Een deel is al bestemd voor de Rijnlandroute en de rest gebruiken we voor zaken waar we vorig jaar niet aan toegekomen zijn. De gemeenteraad moet daar overigens nog wel mee instemmen.

Wat merken de inwoners van Leiderdorp hiervan?

De inwoners zullen merken dat hun woonlasten niet stijgen anders dan met de inflatie. Met andere woorden: wij kunnen onze taken aan met hetzelfde geld. Door ons degelijk financieel beleid hoeft er vooralsnog niet draconisch bezuinigd te worden op onze voorzieningen; de extra’s die wij onze inwoners nog altijd kunnen bieden, bijvoorbeeld het zwembad, de bibliotheek, sociaal-cultureel werk, Pluspunt.

Kan de gemeente nu achterover leunen?

Nee zeker niet: Vanaf 2016 moeten we stevig minder gaan uitgeven. Op welke manier dat gaat gebeuren, zijn we nog aan het onderzoeken. Verder gaat het Rijk vanaf 2014  € 6 miljard bezuinigen. We moeten dus onder andere rekening houden met dat wat we er nu in 2014 lijken bij te krijgen, wellicht niet zo positief uit zal vallen. Aan de andere kant zien we ook dat het Rijk weliswaar bezuinigingen inboekt, maar ze niet waarmaakt. Wat weer gunstig voor een gemeente is.
Misschien zitten we dat betreft wel in het oog van de storm. Maar voor het moment zou je kunnen zeggen: we rijden op de snelweg, de tank van de auto is goed gevuld en we houden ons aan de snelheid. Maar we moeten wel op tijd een tankstation tegenkomen. Tot die tijd rijd je economisch zuinig. En dat kan zoals het er nu uitziet tot het jaar 2016.
Degelijk financieel beleid noemen we dat.