Nieuwsbericht Leiderdorp stelt besluit omgekeerd inzamelen uit

Gepubliceerd op: 17 april 2019 08:20

Het college stelt het besluit over omgekeerd inzamelen uit tot het einde van dit jaar. De keuze tussen bron- of nascheiding van afval is uitgesteld om nader onderzoek te doen naar de consequenties op lange termijn en om dubbele kosten te voorkomen.

In Nederland worden beide methodes van afvalscheiding getest en toegepast. Echter zijn nog onvoldoende cijfers beschikbaar om te bepalen welke methode het beste bij Leiderdorp past. In Leiderdorp hebben het afgelopen jaar twee pilots plaatsgevonden. Uit deze pilots is nog onvoldoende informatie gekomen om een verantwoorde keuze te maken.

Kostenplaatje
Bron- en nascheiding brengen verschillende opbouw van kosten met zich mee. Bij bronscheiding moet een bedrag van €1.000.000 beschikbaar komen voor de aanschaf van extra containers om de bronscheiding mogelijk te maken. De totale investering komt bij bronscheiding op €3.000.000. Voor nascheiding zijn geen extra containers nodig, maar hierbij zijn de kosten van de machines hoger. De invoering van nascheiding kost ongeveer €2.000.000. De totale investering van bronscheiding of nascheiding komt, voor zover nu bekend, jaarlijks op ongeveer hetzelfde uit. Maar, wanneer Leiderdorp nu kiest voor bronscheiding en later wil overstappen op nascheiding brengt dit dubbele kosten met zich mee. De extra containers zijn dan namelijk niet meer nodig. Wanneer Leiderdorp nu kiest voor nascheiding is dit niet het geval, en heeft de overstap naar bronscheiding geen dubbele kosten tot gevolg.

De volgende stappen
De keuze voor afvalscheiding wordt uitgesteld, maar met het beschikbare budget worden de eerste vernieuwingen wel alvast doorgevoerd. De gemeente vervangt de containers in de milieucorners voor glas, papier, PMD en textiel door nieuwe, containers. De oude containers zijn niet meer te repareren en daarom aan vervanging toe. Daarnaast plaatst de gemeente bij de complexen in de hoogbouw zogenaamde GFT zuilen. Deze zuilen zijn voorzien van een toegangscontrole (die voldoet aan de AVG), om vervuiling van het ingezamelde GFT zoveel mogelijk tegen te gaan.

Voor de exacte planning en uitgebreide informatie over deze beslissing kunt u de raadsbrief hier downloaden.