Nieuwsbericht Leiderdorp vriendelijk voor wilde bij

Gepubliceerd op: 29 november 2017 13:40

Het gaat niet goed met de wilde bij. Van de 358 soorten wilde bijen die in Nederland voorkomen, is ruim de helft bedreigd. Ook voor ons heeft dat grote gevolgen, want 80 % van de eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving. Leiderdorp doet daarom mee met Nederland Zoemt en werkt aan bijvriendelijk beheer. Burgemeester Laila Driessen zet zich in als ambassadeur voor deze nieuwe landelijke campagne en ontving dinsdag 28 november jl. het titelbord Bijvriendelijke gemeente.

De wilde bij heeft vooral een gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Bijvriendelijk beheer creeërt structureel betere levenskansen voor deze alleen levende bijen. Gemeenten spelen daarbij een grote rol, zowel in het beheer van openbaar groen, als bij het enthousiasmeren van bewoners en ondernemers om tuinen en bedrijfsterreinen bijvriendelijk in te richten en te onderhouden. Nederland Zoemt wil komende jaar gemeenten daarbij ondersteunen met bomen, kennis, educatie en acties rond de wilde bij.

Laila Driessen: "De gemeente Leiderdorp doet er alles aan om te zorgen dat wilde bijen het beter doen. De belangrijkste dingen zijn het bieden van voldoende voedsel, het zorgen voor nestgelegenheid en het juist beheren van het openbaar groen. We hebben hierbij de hulp van iedereen in ons dorp nodig. Ons doel is om de meest bijvriendelijke gemeente van Nederland te zijn."

Bewoners kunnen ook zelf een bijdrage leveren aan het in standhouden van deze belangrijke bestuivers door in hun tuinen het jaar rond bloeiende drachtplanten te planten, een bijenhotel te plaatsen of een stapeltje stenen of takken in een hoekje en een plekje om te drinken. Een voordeel van wilde bijen: ze steken niet gauw, want ze hebben geen kolonie te verdedigen. Ze maken ook geen honing. Maar de honingbijen profiteren wel van het 'reddingswerk' in gemeenten.

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur en Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcodeloterij met als doel het structureel vergroten van het voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. De campagne wordt mede ondersteund door Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling en Vereniging Stadswerk Nederland.
www.nederlandzoemt.nl