Nieuwsbericht Leiderdorpers kunnen geld en energie besparen met GOED-actie

Gepubliceerd op: 08 juli 2020 09:40

In de maand juli ontvangen alle inwoners een GOED-Krant met tips en inspiratie om energiezuiniger te wonen en te leven. In deze krant wordt duidelijk hoeveel geld en energie bespaard kan worden met kleine maatregelen. Daarnaast ontvangen alle woningeigenaren in Leiderdorp een teGOEDbon. Met deze bon kan alvast geïnvesteerd worden in energiebesparing voor de woning.

De teGOEDbon kan op twee manieren worden ingezet. De bon kan verzilverd worden voor het uitvoeren van kleine, energiebesparende maatregelen, zoals tochtstrips, radiatorfolie of ledverlichting. De maximale vergoeding hiervan is €70,-. De woningeigenaar kan ook kiezen voor een energieadvies van Klimaatroute, ter waarde van €70. De huiseigenaar krijgt dan na een consult een rapport met advies op maat.

De actie is geldig tot en met 31 maart 2021, tenzij op een eerdere datum de maximale uitkering bereikt is. Met een monitor op de website van het Duurzaam Bouwloket kunnen inwoners exact zien hoeveel bonnen nog verzilverd kunnen worden.

Duurzaamheidswethouder Rik van Woudenberg: "Wij zijn blij met deze actie. Ik was zelf verrast over hoeveel energie je eigenlijk nog kunt besparen, ook als je al veel maatregelen hebt genomen. Er is meer mogelijk dan je zelf denkt. Ik nodig iedereen dan ook van harte uit om de GOED-Krant te lezen en onze EnergieAmbassadeurs zijn altijd bereid tot een GOED gesprek. Zo maken we samen de stap naar energiebesparing makkelijker."

Extra stimulans voor de energietransitie
Eind 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken, als onderdeel van uitvoering van de Urgenda-uitspraak, de Regeling Reductie Energiegebruik bij koopwoningen geopend. Activiteiten moeten bijdragen aan de landelijke CO2-reductie. De teGOEDbon en de GOED-Krant zijn bekostigd met deze subsidie.

Voor deze actie is de gemeente de samenwerking aangegaan met de Omgevingsdienst West-Holland en zes regiogemeenten: Kaag en Braassem, Leiden, Nieuwkoop, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

Alle informatie over deze GOED-actie is te vinden op www.goedleiderdorp.nl.

Foto: Johan Kranenburg

TeGOEDbon