Nieuwsbericht Leiderdorpse inwoner gezocht voor de Commissie Kunstzaken Leiderdorp

Gepubliceerd op: 12 maart 2014 00:00

De Commissie Kunstzaken is op zoek naar een Leiderdorpse burger met brede kennis op het gebied van beeldende kunst en een warme belangstelling voor kunst in de openbare ruimte, architectuur en stedenbouw. We zoeken een frisse wind die nieuwe ideeën meebrengt. Om de onafhankelijkheid te waarborgen zoeken wij iemand die bij voorkeur nog niet verbonden is aan een bestaande kunst- en cultuurorganisatie in Leiderdorp of directe omgeving.

De gemeente Leiderdorp kent een hoge kwaliteit aan beeldende kunst in de openbare ruimte. De nota Van Klei Naar Kunst, waarin het beeldende-kunstbeleid is opgenomen met als voornaamste uitgangspunt de binding van Leiderdorpers met hun omgeving, heeft hiervoor de basis gelegd. Vanuit dit beleidsplan zijn diverse kunstprojecten ontwikkeld, voornamelijk dankzij de inspanningen van de Commissie Kunstzaken. Deze adviescommissie geeft ons gevraagd en ongevraagd van advies bij kunstopdrachten en doet vervolgens ook vaak de projectbegeleiding.

De commissie vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter dit nodig acht. Voor het deelnemen aan de vergaderingen geldt een vergoeding.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Marleen Stuivenberg op telefoonnummer (071) 54 58 531 of per e-mail: M.Stuivenberg@leiderdorp.nl  
De reactietermijn voor deze vacature is verlengd. Uw motivatie voorzien van uw curriculum vitae kunt u tot 13 april 2014 sturen naar: Gemeente Leiderdorp, Afdeling Beleid en Projecten, t.a.v.:  Noortje Dekker,  Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.