Nieuwsbericht Leidse regio werkt aan Economische Agenda

Gepubliceerd op: 04 december 2012 00:00

Hoe wordt de regionale economie maximaal gestimuleerd? Door een gezamenlijke Economische Agenda voor de Leidse regio te maken. Een agenda die oog heeft voor lange termijn ontwikkelingen, maar ook op korte termijn acties laat zien.

Wethouder Robert Strijk (Economie) tijdens de startbijeenkomst: ‘Regionale samenwerking en afstemming met bestuurders, ondernemers en onderwijsinstellingen is het uitgangspunt. De binding zit in het feit dat iedereen belang heeft bij de economische ontwikkeling van de Leidse Regio.’

Lange en korte termijn

De Economische Agenda wordt een gezamenlijke visie op de economie in de Leidse regio.
De visie laat per gemeente de economische uitdagingen zien voor de langere termijn. De ‘Uitvoeringsagenda’ geeft voor de korte termijn een aantal concrete, door alle betrokken partijen gekozen, acties ter versterking van de lokale economie. De planning is om de Economische Agenda Leidse regio in het najaar van 2013 af te ronden.

Economisch onderzoek

Onderzoeksbureau Louter heeft als basis voor de agenda een economisch onderzoek uitgevoerd naar de Leidse regio. Hierbij is ook gekeken naar de vijf afzonderlijke gemeenten (Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en Voorschoten). Tijdens de startbijeenkomst zijn de eerste uitkomsten gepresenteerd.
Aan de hand van stellingen zijn discussies gevoerd over thema’s die men graag terugziet in de agenda. Via een werkvorm zijn een groot aantal vragen beantwoord die een plek krijgen in de visie.

Blijf op de hoogte

Benieuwd naar de uitkomsten van de startbijeenkomst en hoe het project verder verloopt?
Kijk dan op www.leiden.nl/economie071 . Het project kunt u ook volgen via twitter @economie071.